Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem ług Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

ług


  1. [Chemia]   (n.) roztwór solny, zw?aszcza alkaliczny, st??ony, cz. nasycony
  2. [Botanika]   ??ka nadrzeczna
  3. [Chemia]   ?r?ca substancja
  4. [Technika]   ?rodek biel?cy
  5. [Technika]   ?rodek wybielaj?cy
  6.   dawny środek wybielający
  7. [Geografia]   dop?yw Bugu prawobrze?ny
  8. [Geografia]   dop?yw rzeki Bug prawobrze?ny
  9. [Geografia]   jezioro po?o?one w województwie ?ódzkim w mie?cie Paj?czno
  10. [Geografia]   jezioro po?o?one w województwie ?ódzkim, w mie?cie Paj?czno
  11. [Geografia]   jezioro po?o?one w województwie ?ódzkim, w powiecie tomaszowskim
  12. [Geografia]   jezioro po?o?one w województwie ?wi?tokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Mniów
  13. [Geografia]   jezioro po?o?one w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, w gminie Cmolas
  14. [Geografia]   jezioro w województwie ?ódzkim, na granicy powiatów sieradzkiego i wieruszowskiego
  15. [Geografia]   jezioro w województwie ?ódzkim, w powiecie tomaszowskim
  16. [Geografia]   jezioro w województwie ?wi?tokrzyskim, w powiecie kieleckim
  17. [Geografia]   jezioro w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim
  18. [Chemia]   mocna zasada
  19.   NaOH albo KOH
  20. [Chemia]   NaOH i KOH
  21. [Chemia]   NaOH lub KOH
  22. [Geografia]   osada le?na w woj. ?l?skim, w powiecie k?obuckim, w gminie Wr?czyca Wielka
  23. [Geografia]   osada w woj. ?ódzkim, w powiecie wielu?skim, w gminie Skomlin
  24. [Geografia]   osada w województwie mazowieckim, w powiecie mi?skim, w gminie Latowicz
  25.   potasowy albo sodowy
  26.   potasowy b?d? sodowy
  27.   potasowy lub sodowy
  28. [Geografia]   potok, dop?yw Sanu
  29. [Chemia]   przestarza?y ?rodek biel?cy do mycia i prania
  30. [Chemia]   roztwór KOH albo NaOH
  31. [Chemia]   roztwór KOH b?d? NaOH
  32. [Chemia]   roztwór KOH lub NaOH
  33. [Chemia]   roztwór NaOH albo KOH
  34. [Chemia]   roztwór NaOH b?d? KOH
  35. [Chemia]   roztwór NaOH lub KOH
  36. [Chemia]   roztwór wodny wodorotlenku potasu
  37. [Chemia]   roztwór wodny wodorotlenku sodu
  38. [Chemia]   roztwór zasady sodowej lub potasowej
  39. [Geografia]   rzeka na Ukrainie lewy dop?yw Bugu
  40. [Geografia]   rzeka, dop?yw Bugu na Ukrainie
  41. [Chemia]   silna zasada
  42. [Technika]   sk?adnik myd?a
  43.   sodowy albo potasowy
  44.   sodowy b?d? potasowy
  45.   sodowy lub potasowy
  46.   st??ona zasada sodowa
  47. [Chemia]   st??ony roztwór sody
  48.   substancja silnie ?r?ca
  49.   substancja silnie żrąca
  50.   środek wybielający
  51. [Chemia]   z wysokim pH
  52.   zasada
  53.   żrąca substancja

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: