Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem żabka Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

żabka


  1. [Zoologia]   ... z?ota, ma?a ?aba (do 3 cm) z Madagaskaru
  2. [Imiona]   ?abcia
  3. [Imiona]   ?abeczka
  4. [Imiona]   ?abunia
  5. [Sport]   ?wiczenie gimnastyczne
  6. [Zoologia]   bezogonowy p?az na drzewie
  7.   blaszka pod obcasem
  8.   blaszka pod szpicem buta
  9. [Technika]   blaszka przybijana do obcasa lub szpica buta
  10. [Technika]   blaszka przybijana pod obcasem
  11.   blaszka przybijana pod obcasem i czubkiem buta dla ochrony zelówki przed ?cieraniem si?
  12. [Technika]   blycki, pozna?ski klucz do rur
  13. [Zoologia]   choroba ko?skiego kopyta
  14. [Zoologia]   choroba stawu kopytowego koni
  15. [Imiona]   ciep?o o ukochanej
  16. [Muzyka]   cz??? smyczka
  17. [Sztuka]   czo?ganka
  18. [Sztuka]   czo?ganka architektoniczna
  19. [Sztuka]   czo?ganka ozdoba architektoniczna
  20. [Imiona]   czule o ukochanej
  21.   dawna blaszka pod obcasem
  22. [Sztuka]   detal ornamentowy
  23.   do przypinania firanek
  24. [Technika]   do wieszania firan
  25. [Imiona]   dobrodusznie o ukochanej
  26. [Imiona]   dobrotliwie o ukochanej
  27. [Muzyka]   dolna cz??? smyczka
  28. [Technika]   element ??cz?cy firan? z karniszem
  29.   element pasa do po?czoch
  30. [Ekonomia]   element zanikaj?cej sztuki szewskiej
  31. [Technika]   francuski klucz hydraulika
  32. [Sztuka]   gotycka ozdoba architektoniczna w kszta?cie zwini?tego li?cia lub p?czka
  33. [Muzyka]   ho?ubiec
  34. [Sztuka]   jej ci?g w architekturze tworzy ozdobn? czo?gank?
  35. [Muzyka]   karafu?ka
  36. [Muzyka]   karafu?ka cz??? smyczka
  37. [Muzyka]   karafu?ka; ruchomy klocek w dolnej cz??ci smyczka
  38. [Technika]   klamerka
  39. [Technika]   klamerka przy firance
  40. [Technika]   klamra przy karniszu
  41. [Sport]   klasyczny styl p?ywacki
  42.   klasyczny styl p?ywania
  43.   klasyczny styl pływacki
  44.   klasyczny styl pływania
  45. [Technika]   klucz ?lusarski albo hydrauliczny
  46. [Technika]   klucz ?lusarski b?d? hydrauliczny
  47.   klucz ?lusarski do rur
  48. [Technika]   klucz ?lusarski lub hydrauliczny
  49. [Technika]   klucz do odkr?cania ?rub
  50. [Technika]   klucz francuski
  51. [Technika]   klucz hydraulika
  52.   klucz hydraulika albo styl p?ywacki
  53.   klucz hydraulika albo styl pływacki
  54.   klucz hydraulika b?d? styl p?ywacki
  55.   klucz hydraulika bądź styl pływacki
  56.   klucz hydraulika lub styl p?ywacki
  57.   klucz hydraulika lub styl pływacki
  58. [Technika]   klucz nastawny do rur w formie kleszczy
  59. [Technika]   klucz przykarniszowy
  60. [Sztuka]   krab
  61. [Sztuka]   krab element zdobniczy w architekturze
  62. [Sztuka]   krab w architekturze
  63. [Wojsko]   krótka olstra do noszenia bagnetu na pasie g?ównym
  64. [Wojsko]   krótka olstra obejmuj?ca górn? cz??? pochwy bagnetu
  65.   kumka w ka?dym stawie
  66. [Zoologia]   kumka w stawie
  67.   kumkaj?cy styl p?ywacki
  68.   łączy firankę z karniszem
  69. [Zoologia]   m?oda ma?a ?aba
  70. [Zoologia]   ma?a ?aba
  71. [Zoologia]   ma?a jaskrawozielona rzekotka
  72. [Technika]   ma?y spinacz na karniszu
  73. [Technika]   ma?y uchwyt u?ywany do przypinania firanek i zas?on
  74.   mała żaba
  75. [Imiona]   mi?o o ukochanej
  76. [Imiona]   mi?o?nie o ukochanej
  77. [Sztuka]   motyw dekoracyjny w kszta?cie p?czka
  78. [Sztuka]   motyw dekoracyjny w kszta?cie zwini?tego li?cia
  79.   muzyka m?odzie?owa
  80. [Zoologia]   nadrzewna rzekotka
  81. [Zoologia]   naro?l kostna w okolicy stawu koronowego koni
  82. [Zoologia]   naro?l kostna w okolicy stawu p?cinowego koni
  83. [Sztuka]   naro?na ozdoba kolumny roma?skiej
  84. [Technika]   narz?dzie hydraulika
  85. [Technika]   nastawny klucz ?lusarski
  86. [Zoologia]   niedoros?a ?aba
  87. [Zoologia]   niewielka jaskrawozielona rzekotka drzewna
  88. [Sport]   obuno?ny podskoku w przysiadzie
  89. [Imiona]   opieku?czo o ukochanej
  90. [Sztuka]   ozdoba architektoniczna
  91. [Sztuka]   ozdoba architektoniczna w kszta?cie zwini?tych li?ci lub p?czków
  92. [Sztuka]   ozdoba w rze?bie gotyckiej
  93.   p?az jak klucz
  94. [Zoologia]   p?az z rodziny rzekotkowatych
  95. [Sport]   p?ywacki styl klasyczny
  96. [Imiona]   pieszczotliwie do drogiej mi?ej osoby
  97. [Imiona]   pieszczotliwie o ukochanej
  98. [Imiona]   pieszczotliwy zwrot do ?ony
  99.   podkówka pod obcasem
  100. [Sport]   podskok w przysiadzie
  101. [Technika]   podstawa ?aty mierniczej
  102. [Geografia]   przysió?ek wsi ?aba w woj. opolskim, w powiecie namys?owskim, w gminie Namys?ów
  103.   rodzaj nastawnego klucza
  104. [Pojazdy]   rowerek dla maluchów z lat 60. XXw.
  105.   ruchomy element karnisza
  106. [Muzyka]   ruchomy klocek w dolnej cz??ci smyczka
  107. [Muzyka]   ruchomy klocek, utrzymuj?cy pasmo w?osia ko?skiego w smyczku
  108.   ruchomy klocek, utrzymuj?cy pasmo w?osia ko?skiego, b?d?ce cz??ci? smyczka
  109. [Sport]   russian split
  110. [Zoologia]   rzekotka doskonale maskuj?ca si? na drzewach
  111. [Zoologia]   rzekotka drzewna
  112. [Zoologia]   rzekotka drzewna zostaje cz?sto flagowym gatunkiem ró?nych programów ochronnych
  113. [Zoologia]   rzekotka w kolorze trawki
  114. [Imiona]   serdecznie o ukochanej
  115. [Sport]   skok szpagatowy w ?y?wiarstwie figurowym
  116.   skok w przysiadzie
  117. [Technika]   spinacz
  118. [Technika]   spinka do przypinania prania do sznurka
  119.   spinka przy szelkach
  120. [Sport]   split
  121. [Sport]   sposób mocowania ?y?wy do buta na kluczyk
  122. [Sport]   sposób mocowania ?y?wy do trzewika
  123. [Sport]   stag
  124. [Zoologia]   stan zapalny stawu kopytowego lub kolanowego konia
  125.   styl klasyczny pływaka
  126. [Sport]   styl p?ywacki
  127.   styl p?ywacki albo klucz hydraulika
  128.   styl p?ywacki b?d? klucz hydraulika
  129.   styl p?ywacki lub klucz hydraulika
  130. [Sport]   styl p?ywacki, w którym praca ramion i nóg jest jednoczesna
  131. [Sport]   styl p?ywaka na?laduj?cego ruchy p?ywaj?cego p?aza
  132. [Sport]   styl p?ywania
  133.   styl pływacki
  134.   styl pływacki albo klucz hydraulika
  135.   styl pływacki bądź klucz hydraulika
  136.   styl pływacki lub klucz hydraulika
  137. [Sport]   styl z basenu
  138. [Imiona]   szczebiotliwie o ukochanej
  139. [Imiona]   tkliwie o ukochanej
  140. [Medycyna]   torbiel ?linianki
  141. [Medycyna]   torbiel ?linianki objawiaj?ca si? dysfagi?
  142. [Medycyna]   torbiel zastoinowa ?linianki podj?zykowej
  143. [Imiona]   troskliwie o ukochanej
  144. [Technika]   trzyma firank?
  145. [Zoologia]   twarde zgrubienie ko?ci ko?czyn powstaj?ce u m?odych koni wskutek zapalenia okostnej
  146. [Technika]   uchwyt
  147.   uchwyt do firanki
  148. [Technika]   uchwyt do przypinania firanek
  149.   uchwyt przy karniszu
  150.   uchwyt przy karniszu do przypinania firanek
  151. [Imiona]   uczuciowo o ukochanej
  152.   ulubiony styl ropuchy
  153. [Imiona]   wzruszaj?co o ukochanej
  154. [Imiona]   z czu?o?ci? o ukochanej
  155. [Imiona]   z mi?o?ci? o ukochanej
  156. [Zoologia]   z?ota z Madagaskaru
  157. [Zoologia]   z?ota. p?az z Madagaskaru
  158. [Technika]   zacisk
  159. [Technika]   zaczep
  160. [Zoologia]   zapalenie ko?ci i tkanek stawu kopytnego u konia;kulawizna
  161. [Zoologia]   zapalenie stawu kopytowego u konia
  162.   zapinka do po?czoch
  163. [Sztuka]   zdobi?a kraw?dzie dekoracyjnego trójk?tnego szczytu
  164. [Sztuka]   zdobi?a kraw?dzie wimpergi
  165. [Ekonomia]   zielona biedronka
  166. [Zoologia]   zielona drzewna rzekotka wspinaczka
  167. [Zoologia]   zielona na trawie
  168. [Zoologia]   zielona nadrzewna
  169. [Zoologia]   zielona rzekotka nadrzewna
  170. [Ekonomia]   znana sie? sklepów
  171.   znana sieć sklepów
  172. [Technika]   zwisa z karnisza

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: