Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem żebra Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

żebra


  1.   ??cz? kr?gos?up z mostkiem
  2. [Sztuka]   ?uki gotyckie
  3.   ?ukowate ko?ci
  4. [Medycyna]   ?ukowate ko?ci klatki piersiowej
  5.   ?ukowato wygi?te ko?ci
  6.   czym klata bogata
  7.   dwana?cie par w klatce piersiowej
  8.   element uk?adu kostnego
  9.   element układu kostnego
  10. [Medycyna]   elementy szkieletu kr?gowców
  11. [Medycyna]   ko?ci ??cz?ce kr?gos?up z mostkiem
  12.   ko?ci klatki piersiowej
  13.   ko?ci piersiowe
  14.   ko?ci piersiowej klatki
  15.   ko?ci szkieletu klatki piersiowej
  16.   ko?ci tworz?ce klatk? piersiow?
  17.   ko?ci z klatki
  18. [Medycyna]   kostne lub kostno-chrz?stne listwy
  19.   kości klatki piersiowej
  20.   kości łączące się z mostkiem
  21.   kości szkieletu klatki piersiowej
  22.   kości z klatki
  23.   liczone u chudego
  24. [Medycyna]   liczone u chudzielca
  25.   łączą kręgosłup z mostkiem
  26.   łączą się z mostkiem
  27.   łukowate kości
  28.   między mostkiem a kręgosłupem
  29.   na sklepieniu gotyckim
  30.   połączone z mostkiem
  31.   prawdziwe i rzekome w klatce piersiowej
  32. [Geografia]   ró?norodne formy nak?adaj?cych si? i fantazyjnie uformowanych polew w jaskiniach
  33.   tworz? klatk? piersiow?
  34.   tworzą klatkę piersiową

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: