Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem żyła Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

żyła


  1. [Geografia]   ... wodna, woda p?yn?ca pod ziemi? w?skim pasem
  2.   ... wodna,wykrywana przez radiestet?
  3. [Medycyna]   ... wrotna, ?y?a doprowadzaj?ca krew z jelit do w?troby
  4.   ...wodna
  5.   ...złota w skale
  6.   ?y?ka, kanalik
  7. [Ekonomia]   ?yd, dusigrosz
  8.   anatomiczny wyzyskiwacz
  9. [Sport]   Andrzej, polski saneczkarz, bobsleista
  10. [Medycyna]   arteria krwiono?na
  11.   arteria krwionośna
  12.   arteria uk?adu krwiono?nego
  13.   bogata w z?oto lub wod?
  14.   bogata w złoto lub wodę
  15. [Geografia]   bogate z?o?e z?ota
  16. [Geografia]   bonanza to bogata ... z?ota
  17. [Ekonomia]   chytrus
  18.   cie?sza ni? t?tnica
  19. [Medycyna]   cie?sza od t?tnicy
  20. [Edukacja]   ciek wodny
  21.   cz??? kabla
  22.   część kabla
  23.   część układu krwionośnego
  24. [Medycyna]   do przewodzenia krwi
  25. [Medycyna]   du?e naczynie krwiono?ne
  26. [Ekonomia]   dusigrosz
  27. [Film]   eldorado dla poszukiwaczy, czyli z?ota
  28. [Technika]   element przewodu elektrycznego
  29.   element uk?adu krwiono?nego
  30. [Literatura]   harpagon, bohater molierowskiej powie?ci
  31. [Ekonomia]   je?li ?ród?o bogactwa - to na pewno z?ota
  32.   jest cie?sza od t?tnicy
  33. [Medycyna]   krew ni? p?ynie
  34.   krwiono?ne naczynie
  35. [Ekonomia]   kutwa
  36. [Geografia]   masa skalna lub mineralna wype?niaj?ca szczelin? w ska?ach
  37. [Technika]   metalowa cz??? przewodu s?u??ca do przewodzenia pr?du
  38. [Medycyna]   mniejsza od tętnicy
  39.   nabrzmia?a na czole
  40. [Medycyna]   naczynie krwiono?ne
  41. [Medycyna]   naczynie krwiono?ne prowadz?ce krew z tkanek i narz?dów cia?a do serca
  42.   naczynie krwionośne
  43.   ni? p?ynie krew
  44. [Fizyka]   odizolowana w kablu
  45. [Medycyna]   p?ynie ni? krew
  46.   para do t?tnicy
  47.   pe?na krwi
  48. [Sport]   Piotr , polski skoczek narciarski
  49.   Piotr..., skoczek
  50.   Piotr..., skoczek narciarski
  51.   płynie w niej krew
  52.   podziemny ciek wodny
  53. [Technika]   pok?ad z?ota
  54.   pot. ?yd, pies ogrodnika
  55.   pot. centu?, dusigrosz, chciwiec
  56.   pot. chciwy, liczykrupa, materialista
  57.   pot. gorliwiec, nadgorliwiec
  58.   pot. perfekcjonista, maksymalista
  59.   pot. sk?piec, sk?pirad?o, sk?py
  60.   pot. sknera, kutwa, harpagon
  61.   pot. wymagaj?ca osoba, pi?a, brzytwa
  62. [Medycyna]   przewodzi krew
  63. [Medycyna]   przewodzi p?yn ?ycia
  64. [Medycyna]   przewód krwiono?ny
  65. [Medycyna]   rurkowate naczynie krwiono?ne
  66. [Ekonomia]   sk?pigrosz
  67. [Ekonomia]   sk?py cz?owiek
  68. [Ekonomia]   sknera
  69. [Medycyna]   t?tnica
  70. [Sport]   Tomasz, polski bobsleista
  71. [Medycyna]   w niej kr??y krew
  72. [Medycyna]   w niej krew
  73. [Medycyna]   w niej p?ynie krew
  74.   w niej płynie krew
  75. [Medycyna]   w uk?adzie krwiono?nym
  76. [Sztuka]   wena
  77. [Medycyna]   wiedzie krew
  78.   wodna albo z?ota
  79.   wodna albo z?otodajna
  80.   wodna albo złota
  81.   wodna albo złotodajna
  82.   wodna b?d? z?ota
  83.   wodna b?d? z?otodajna
  84.   wodna bądź złota
  85.   wodna bądź złotodajna
  86.   wodna i z?ota
  87.   wodna lub z?ota
  88.   wodna lub z?otodajna
  89.   wodna lub złota
  90.   wodna lub złotodajna
  91.   wodna, odkrywana przez radiestet?
  92. [Medycyna]   wodna, z?ota lub krwiono?na
  93.   wrotna albo złota
  94.   wrotna bądź złota
  95.   wrotna lub złota
  96. [Medycyna]   wszystkie naczynia krwiono?ne prowadz?ce krew do serca
  97.   wype?niona krwi?
  98.   wype?niona p?ynem ?ycia
  99.   wyzyskiwacz w anatomii
  100. [Medycyna]   z krwi?
  101.   z niej krew si? pobiera
  102. [Medycyna]   z niej pobierana krew
  103.   z niej wycieka krew
  104. [Ekonomia]   z?ota ..., czyli krociowy interes
  105.   z?ota albo wodna
  106.   z?ota b?d? wodna
  107.   z?ota bez krwi
  108. [Geografia]   z?ota lub wodna
  109.   z?ota lub wype?niona krwi?
  110.   z?ota lub z krwi?
  111. [Geografia]   z?ota w skale
  112.   z?ota, ale bez krwi
  113.   z?ote ?ród?o obfito?ci
  114.   z?otodajna albo wodna
  115.   z?otodajna b?d? wodna
  116.   z?otodajna lub wodna
  117. [Geografia]   z?otono?na
  118. [Geografia]   z?otono?na w górach
  119. [Medycyna]   za t?tnic?
  120.   złota albo wodna
  121.   złota albo wrotna
  122.   złota bądź wodna
  123.   złota bądź wrotna
  124.   złota lub wodna
  125.   złota lub wrotna
  126.   złotodajna albo wodna
  127.   złotodajna bądź wodna
  128.   złotodajna lub wodna
  129.   złotonośna
  130. [Ekonomia]   złoże złota

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: