Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Aa Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Aa


  1. [Edukacja]   afar, danakilski j?zyk afroazjatycki nale?y do rodziny kuszyckiej u?ywany w Afryce
  2. [Skróty]   Anadolu Ajansi: turecka Agencja Prasowa w Ankarze istnieje od 1920
  3. [Skróty]   Anonimowi Alkoholicy
  4. [Technika]   bateria paluszek
  5. [Technika]   bateria u?ywana w sprz?cie elektronicznym
  6. [Technika]   bateria w kszta?cie ma?ego walca
  7. [Technika]   bateria w kszta?cie walca u?ywana w sprz?cie elektronicznym
  8. [Literatura]   emigrant polityczny, bohater dramatu S. Mrożka „Emigranci”
  9. [Geografia]   kamienna lawa, jeden z g?ównych typów sp?ywaj?cej lawy bazaltowej
  10. [Geografia]   lawa blokowa
  11. [Geografia]   miejscowo?? w Estonii by?a znana te? pod niemieck? nazw? Haakhof
  12. [Geografia]   miejscowo?? w Estonii wyst?puje w du?skim spisie statystycznym z 1241 pod nazw? Hazæ
  13. [Geografia]   miejscowo?? w pó?nocnej Estonii na po?udniowym wybrze?u Zatoki Fi?skiej w gminie Lüganuse
  14. [Pojazdy]   model Toyoty
  15. [Geografia]   niewielka rzeka w Holandii ?ród?o w okolicy Meijel prowincji Limburg w regionie Peel
  16. [Geografia]   p?ynie przez Unterwald
  17. [Technika]   paluszek
  18. [Technika]   paluszek bateria w kszta?cie walca u?ywana w sprz?cie elektronicznym
  19. [Pojazdy]   prototyp radzieckiego, ci??kiego parowozu z 1934 roku
  20. [Geografia]   rzeka w Belgii dop?yw rzeki Skalda p?yn?cej przez Francj?, Belgi? i Holandi?
  21. [Geografia]   rzeka w Holandii, uchodzi do Mozy
  22. [Geografia]   rzeka w Niemczech
  23. [Geografia]   rzeka w pó?nocnej Francji d?ugo?ci 82 km uchodzi do Morza Pó?nocnego w pobli?u Gravelines
  24. [Geografia]   rzeka w pó?nocnej Francji d?ugo?ci 82 km wyp?ywa w okolicy Bourthes wp?ywa do M Pó?nocnego
  25. [Geografia]   rzeka w Szwajcarii, wpada do Jeziora Czterech Kantonów
  26. [Geografia]   rzeka we Francji
  27. [Geografia]   rzeka we Francji, wpada do Cie?niny Kaleta?skiej
  28. [Skróty]   skrót wyrażenia: ad acta
  29. [Skróty]   skrót, grecka agencja prasowa, założona w 1896 roku
  30. [Geografia]   szwajcarska rzeka d?ugo?ci 37 km ?ród?a w kantonie Uri wpada do Jeziora Czterech Kantonów
  31. [Geografia]   szwajcarska rzeka d?ugo?ci 37 km p?ynie przez Unterwald

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: