Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Arizona Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Arizona


  1. [Film]   "... Dream", film
  2.   "... Dream", film Kusturicy
  3. [Film]   ameryka?ski western z 1940 roku w re?yserii Wesleya Rugglesa
  4. [Geografia]   gmina w pó?nocnym Hondurasie
  5. [Geografia]   gor?cy stan w USA
  6. [Geografia]   graniczy z Nevad?
  7.   graniczy z Nevadą
  8. [Geografia]   mi?dzy Utah a Meksykiem
  9.   między Utah a Meksykiem
  10.   mocna tkanina z mieszanki we?ny i bawe?ny
  11. [Geografia]   najgor?tszy stan USA
  12. [Zoologia]   rodzaj niejadowitych w??y z rodziny po?ozowatych (Colubridae)
  13.   sąsiaduje z Utah
  14.   stan granicz?cy z Meksykiem
  15.   stan graniczący z Meksykiem
  16. [Geografia]   stan Nawahów i Hopi
  17. [Geografia]   stan obok Nevady
  18.   stan przy granicy z Meksykiem
  19. [Geografia]   stan USA granicz?cy z Meksykiem
  20. [Geografia]   stan USA z Phoenix
  21. [Geografia]   stan w Górach Skalistych
  22.   stan w płd.-zach. części USA
  23. [Geografia]   stan w po?udniowo-zachodniej cz??ci USA
  24. [Geografia]   stan w USA s?siaduj?cy z Meksykiem
  25.   stan w USA z Wielkim Kanionem
  26. [Geografia]   stan w USA, obok Utah
  27.   stan z filmu Kusturicy
  28. [Geografia]   stan z Malowan? Pustyni?
  29. [Geografia]   stan z Phoenix
  30. [Geografia]   stan z wielkim kanionem
  31. [Geografia]   stan ze stolic? w Phoenix
  32.   stan ze stolicą w Phoenix
  33.   stan, którego stolic? jest Phoenix
  34.   stan, którego stolicą jest Phoenix
  35. [Gastronomia]   tanie wino owocowe z gwiazd? szeryfa na etykiecie
  36.   tkanina podobna do teksasu
  37. [Geografia]   z najwi?ksz? dziur? w Ziemi

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: