Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Aztek Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Aztek


  1. [Literatura]   by? nim Montezuma
  2.   by? nim Montezuma II
  3.   by? nim np. Montezuma
  4.   był nim Montezuma
  5.   był nim Montezuma II
  6.   cz?onek dawnego ludu z Meksyku
  7. [Historia]   cz?onek india?skiego ludu osiad?ego w Dolinie Meksyku
  8. [Historia]   cz?onek india?skiego ludu przyby?ego w XIII w. z mitycznej praojczyzny Aztlán
  9. [Geografia]   czcił boga Huitzilopochtli
  10.   dawny Indianin z Meksyku
  11.   dawny Meksykanin
  12. [Geografia]   dawny mieszkaniec Meksyku
  13.   Indianin meksyka?ski z XV w.
  14.   Indianin w prekolumbijskim Meksyku
  15.   Indianin z daw. Meksyku
  16. [Literatura]   Indianin z dawnego Meksyku
  17. [Geografia]   Indianin z Meksyku
  18. [Historia]   Indianin z plemienia Montezumy
  19.   Indianin z pra-Meksyku
  20. [Literatura]   Indianin z prekolumbijskiego Meksyku
  21. [Geografia]   Indianin z Tenochtitlan
  22.   Indianin z terenów obecnego Meksyku
  23. [Geografia]   Indianin zamieszkuj?cy Meksyk
  24. [Geografia]   Indianin ze ?rodkowego Meksyku
  25. [Geografia]   meksyka?ski Indianin
  26.   meksyka?ski Indianin z XV w.
  27. [Historia]   Meksykanin przed Kolumbem
  28. [Geografia]   mieszka? w Tenochtitlanie
  29.   mieszkał na terenie obecnego Meksyku
  30.   mieszkaniec dawnego Meksyku
  31. [Historia]   mieszkaniec imperium z mitycznej praojczyzny Aztlán
  32.   mieszkaniec prekolumbijskiego Meksyku
  33.   mieszkaniec staro?. Meksyku
  34.   Montezuma na przyk?ad
  35. [Geografia]   na przyk?ad Montezuma
  36. [Historia]   np. Montezuma
  37.   pierwotny mieszkaniec Meksyku
  38. [Historia]   poddany Montezumy
  39. [Historia]   pra - Meksykanin
  40. [Historia]   pradawny Indianin
  41.   pradawny Indianin z Meksyku
  42.   pramieszkaniec Meksyku
  43. [Geografia]   prekolumbijski Indianin
  44. [Geografia]   protoplasta Meksykanina
  45. [Geografia]   przodek meksykanina
  46. [Historia]   rz?dzony z Tenochtitlan
  47. [Geografia]   sanki - Inkas, zetka -?
  48.   wódz Montezuma
  49. [Geografia]   zamieszkiwa? prekolumbijski Meksyk

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: