Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Ba Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Ba


  1. [Literatura]   autor trylogii "Gdy bogowie odchodz?"
  2. [Sport]   Demba, senegalski pi?karz
  3. [Religie]   dusza gin?ca z cia?em
  4. [Mitologia]   dusza ludzka, jedna z kilku posiadanych przez cz?owieka
  5. [Mitologia]   dusza przedstawiana jako sokó? z ludzk? g?ow?
  6. [Mitologia]   egipska moc bóstwa wcielona w jego ró?ne formy kultowe
  7. [Literatura]   Li Feigan, 1905-2005, pisarz, anarchista chi?ski
  8. [Geografia]   miasto na wyspie Viti Levu (Fid?i)
  9. [Geografia]   miasto w Fid?i
  10.   pa?stwo w pó?nocno zachodnich Chinach, które istnia?o 1300 lat pne, obecnie otkryte
  11. [Edukacja]   partyku?a potwierdzaj?ca wcze?niej wyra?on? my?l i zapowiadaj?ca dodatkowy s?d
  12. [Mitologia]   przedstawiane jako ptak z ludzk? g?ow?
  13. [Skróty]   symbol pierwiastka chemicznego bar
  14. [Mitologia]   w mitologii egipskiej dusza ludzka, która gin??a wraz z cia?em
  15. [Mitologia]   w mitologii egipskiej uosobienie witalnych si? cz?owieka
  16. [Religie]   wed?ug staroegipskich wierze? dusza ludzka, która ginie wraz z cia?em
  17. [Religie]   Xian, Pa Sien, grupa 8 bóstw taoistycznych

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: