Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Daniel Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Daniel


  1. [Zoologia]   ?owny ssak z ?opatami
  2. [Historia]   Aleksandrowicz, 1261-1303, syn Aleksandra Newskiego
  3. [Literatura]   Artur, "Eine kleine" Nike 2001, "Capcarap" nominacja Nike 2009
  4. [Religie]   biblijny prorok, oszcz?dzony przez lwy
  5. [Sport]   Castellani, trener
  6.   Castellani, trener siatkarzy
  7. [Zoologia]   dama dama
  8. [Film]   Day-Lewis,aktor brytyjski
  9.   Defoe albo Quinn
  10.   Defoe b?d? Quinn
  11.   Defoe bądź Quinn
  12.   Defoe lub Quinn
  13. [Historia]   Gabriel, 1649-1728, historyk francuski
  14. [Zoologia]   gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych o wygl?dzie i trybie ?ycia podobnym do jelenia
  15. [Historia]   Halicki, 1201-64, ksi??? wo?y?ski i halicki
  16. [Zoologia]   i ?opatacz, i badylarz
  17. [Literatura]   imi? Defoe
  18. [Imiona]   imi? jak ssak
  19.   imi? jak ssak z rogami
  20.   imi? m?skie albo ssak
  21.   imi? m?skie b?d? ssak
  22.   imi? m?skie lub ssak
  23. [Historia]   imi? m?skie pochodzenia hebrajskiego
  24. [Imiona]   imi? nie tylko rogacza
  25.   imi? Olbrychskiego
  26. [Religie]   imi? proroka ze Starego Testamentu uprowadzonego do niewoli babilo?skiej
  27.   imię albo zwierzę
  28.   imię bądź zwierzę
  29.   imię lub zwierzę
  30. [Imiona]   imię męskie, imieniny 15,21.VII. 13.X. 10.XII. (Daniela); ll.XII.(Danieli).
  31.   imię Passenta
  32. [Imiona]   imię Radcliffe'a i Day-Lewisa
  33. [Imiona]   imię Radcliffe'a i Day-Lewisa, aktorów
  34. [Imiona]   irlandzkie imi? pochodzenia celtyckiego - ukochany
  35. [Religie]   jeden z proroków Starego Testamentu
  36. [Religie]   jeden z proroków wi?kszych, VIII-VII w. p.n.e.
  37. [Imiona]   jeleniowate imi?
  38. [Literatura]   Jens, w?a?c. R.Augstein, 1923-2002, publicysta niemiecki
  39. [Literatura]   komedia Wojs?awa Brydaka
  40.   krewniak jelenia
  41. [Zoologia]   kuzyn jelenia
  42. [Zoologia]   niesłychanie kocha łanię
  43. [Zoologia]   nosi ?opaty
  44. [Imiona]   obchodzi imieniny w lesie
  45. [Religie]   odgad? i wyja?ni? sen Nabuchodonozora
  46. [Film]   Olbrychski
  47. [Film]   Olbrychski, polski aktor
  48. [Zoologia]   p?owe zwierz? le?ne
  49.   Passent
  50. [Historia]   polski herb szlachecki
  51. [Religie]   prorok, który wyszed? nietkni?ty z jaskini pe?nej lwów
  52.   Quinn albo Defoe
  53.   Quinn b?d? Defoe
  54.   Quinn bądź Defoe
  55.   Quinn lub Defoe
  56. [Film]   Radcliffe, filmowy Harry Potter
  57. [Religie]   S?upnik, ?wi?ty (409-493), na wie?? o ?mierci Szymona S?upnika wszed? na kolumn?, na której sp?dzi? trzydzie?ci trzy lata
  58. [Literatura]   Samuel, ?-1619, ang. poeta i dramatopisarz
  59. [Zoologia]   ssak ?owny z poro?em
  60.   ssak albo imi? m?skie
  61.   ssak b?d? imi? m?skie
  62.   ssak jak imi? m?skie
  63.   ssak lub imi? m?skie
  64. [Zoologia]   ssak z jeleniowatych
  65. [Geografia]   szczyt w Austrii, w grupie górskiej Ammergauer Alpen
  66. [Geografia]   wie? w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Szczytniki
  67.   Wieleba albo Zawadzki
  68.   Wieleba b?d? Zawadzki
  69.   Wieleba lub Zawadzki
  70. [Religie]   wyt?umaczy? Nabuchodonozorowi pó?niej Baltazarowi znaczenie dziwnych snów i zapisów
  71.   Zawadzki albo Wieleba
  72.   Zawadzki b?d? Wieleba
  73.   Zawadzki lub Wieleba
  74. [Zoologia]   zwierz ?owny z rodziny jeleniowatych, o sier?ci rdzawobr?zowej
  75.   zwierzę albo imię
  76.   zwierzę bądź imię
  77.   zwierzę lub imię

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: