Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Daniel Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Daniel


  1.   ...Defoe, angielski pisarz
  2.   ...Defoe, twórca postaci Robinsona Crusoe
  3. [Zoologia]   ?owny ssak z ?opatami
  4. [Historia]   Aleksandrowicz, 1261-1303, syn Aleksandra Newskiego
  5. [Literatura]   Artur, "Eine kleine" Nike 2001, "Capcarap" nominacja Nike 2009
  6. [Religie]   biblijny prorok, oszcz?dzony przez lwy
  7. [Sport]   Castellani, trener
  8.   Castellani, trener siatkarzy
  9. [Zoologia]   dama dama
  10. [Film]   Day-Lewis,aktor brytyjski
  11.   Defoe albo Quinn
  12.   Defoe b?d? Quinn
  13.   Defoe bądź Quinn
  14.   Defoe lub Quinn
  15. [Historia]   Gabriel, 1649-1728, historyk francuski
  16. [Zoologia]   gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych o wygl?dzie i trybie ?ycia podobnym do jelenia
  17. [Historia]   Halicki, 1201-64, ksi??? wo?y?ski i halicki
  18. [Zoologia]   i ?opatacz, i badylarz
  19. [Literatura]   imi? Defoe
  20. [Imiona]   imi? jak ssak
  21.   imi? jak ssak z rogami
  22.   imi? m?skie albo ssak
  23.   imi? m?skie b?d? ssak
  24.   imi? m?skie lub ssak
  25. [Historia]   imi? m?skie pochodzenia hebrajskiego
  26. [Imiona]   imi? nie tylko rogacza
  27.   imi? Olbrychskiego
  28. [Religie]   imi? proroka ze Starego Testamentu uprowadzonego do niewoli babilo?skiej
  29.   imię albo zwierzę
  30.   imię bądź zwierzę
  31.   imię lub zwierzę
  32. [Imiona]   imię męskie, imieniny 15,21.VII. 13.X. 10.XII. (Daniela); ll.XII.(Danieli).
  33.   imię Passenta
  34. [Imiona]   imię Radcliffe'a i Day-Lewisa
  35. [Imiona]   imię Radcliffe'a i Day-Lewisa, aktorów
  36. [Imiona]   irlandzkie imi? pochodzenia celtyckiego - ukochany
  37. [Religie]   jeden z proroków Starego Testamentu
  38. [Religie]   jeden z proroków wi?kszych, VIII-VII w. p.n.e.
  39. [Imiona]   jeleniowate imi?
  40. [Literatura]   Jens, w?a?c. R.Augstein, 1923-2002, publicysta niemiecki
  41. [Literatura]   komedia Wojs?awa Brydaka
  42.   krewniak jelenia
  43. [Zoologia]   kuzyn jelenia
  44. [Zoologia]   niesłychanie kocha łanię
  45. [Zoologia]   nosi ?opaty
  46. [Imiona]   obchodzi imieniny w lesie
  47. [Religie]   odgad? i wyja?ni? sen Nabuchodonozora
  48. [Film]   Olbrychski
  49. [Film]   Olbrychski, polski aktor
  50. [Zoologia]   p?owe zwierz? le?ne
  51.   Passent
  52. [Historia]   polski herb szlachecki
  53. [Religie]   prorok, który wyszed? nietkni?ty z jaskini pe?nej lwów
  54.   Quinn albo Defoe
  55.   Quinn b?d? Defoe
  56.   Quinn bądź Defoe
  57.   Quinn lub Defoe
  58. [Film]   Radcliffe, filmowy Harry Potter
  59. [Religie]   S?upnik, ?wi?ty (409-493), na wie?? o ?mierci Szymona S?upnika wszed? na kolumn?, na której sp?dzi? trzydzie?ci trzy lata
  60. [Literatura]   Samuel, ?-1619, ang. poeta i dramatopisarz
  61. [Zoologia]   ssak ?owny z poro?em
  62.   ssak albo imi? m?skie
  63.   ssak b?d? imi? m?skie
  64.   ssak jak imi? m?skie
  65.   ssak lub imi? m?skie
  66. [Zoologia]   ssak z jeleniowatych
  67. [Geografia]   szczyt w Austrii, w grupie górskiej Ammergauer Alpen
  68. [Geografia]   wie? w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Szczytniki
  69.   Wieleba albo Zawadzki
  70.   Wieleba b?d? Zawadzki
  71.   Wieleba lub Zawadzki
  72. [Religie]   wyt?umaczy? Nabuchodonozorowi pó?niej Baltazarowi znaczenie dziwnych snów i zapisów
  73.   Zawadzki albo Wieleba
  74.   Zawadzki b?d? Wieleba
  75.   Zawadzki lub Wieleba
  76. [Zoologia]   zwierz ?owny z rodziny jeleniowatych, o sier?ci rdzawobr?zowej
  77.   zwierzę albo imię
  78.   zwierzę bądź imię
  79.   zwierzę lub imię

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: