Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem dar Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

dar


  1. [Geografia]   … es-Salaam: miasto w Tanzanii
  2. [Literatura]   … s?owa: elokwencja
  3. [Literatura]   … s?owa: krasomówstwo
  4. [Literatura]   … s?owa: oratorstwo
  5. [Literatura]   … s?owa: retoryka
  6. [Literatura]   … s?owa: sztuka mówienia
  7. [Literatura]   … s?owa: sztuka wymowy
  8. [Literatura]   … s?owa: wymowa
  9.   ...Pomorza, fregata
  10. [Ekonomia]   ?o?enie
  11. [Filozofia]   ?y?ka
  12. [Ekonomia]   bakszysz
  13. [Ekonomia]   bezzwrotna pomoc finansowa
  14. [Religie]   bo?y
  15. [Geografia]   Bo?y..., wie? w gminie Sitno
  16.   cenny prezent
  17. [Sztuka]   cenny, bezp?atny
  18. [Ekonomia]   co? komu? daje donator
  19. [Ekonomia]   darowany
  20. [Ekonomia]   darowany pieni?dz
  21. [Ekonomia]   darowizna
  22. [Ekonomia]   datek
  23. [Ekonomia]   dofinansowanie
  24. [Prawo i polityka]   donacja
  25. [Ekonomia]   dotacja
  26. [Ekonomia]   drobiazg dla obdarowanego
  27. [Edukacja]   dryg
  28. [Literatura]   gościniec
  29. [Ekonomia]   gratis
  30.   hojny datek
  31.   i Młodzieży, i Pomorza
  32. [Żeglarstwo]   i Pomorza, i M?odzie?y
  33.   i Pomorza, i Młodzieży
  34. [Żeglarstwo]   i Pomorza, i Przemy?la
  35.   i Pomorza, i Przemyśla
  36.   i Przemyśla, i Pomorza
  37. [Edukacja]   i talent, i prezent
  38.   iskra bo?a
  39.   iskra bo?a, talent
  40.   iskra boża
  41.   iskra boża, talent
  42. [Ekonomia]   ja?mu?na
  43.   jeśli wymowy to nie do wręczenia
  44. [Ekonomia]   kolekta
  45.   kosztowny prezent
  46. [Ekonomia]   kwesta
  47.   M?odzie?y albo Pomorza
  48.   M?odzie?y b?d? Pomorza
  49. [Żeglarstwo]   M?odzie?y lub Pomorza
  50.   mirra, z?oto albo kadzid?o
  51.   mirra, z?oto b?d? kadzid?o
  52.   mirra, z?oto lub kadzid?o
  53. [Ekonomia]   na tac?
  54. [Prawo i polityka]   nadanie
  55. [Ekonomia]   napiwek
  56. [Przysłowia]   niebios
  57. [Literatura]   niespodzianka
  58. [Edukacja]   od Boga to talent
  59.   ofiara
  60.   ofiara, souvenir, da?, wdowi grosz
  61. [Ekonomia]   ofiarowanie
  62.   okaza?y prezent
  63. [Literatura]   pami?tka
  64.   podarek
  65. [Literatura]   podarowanie komu? czego?
  66.   podarunek
  67. [Ekonomia]   podarunek pieni??ny
  68.   podarunek, prezent
  69. [Ekonomia]   podnio?le o prezencie
  70.   poka?ny prezent
  71. [Ekonomia]   pomoc dobroczy?cy
  72.   Pomorza albo M?odzie?y
  73.   Pomorza b?d? M?odzie?y
  74. [Żeglarstwo]   Pomorza lub M?odzie?y
  75. [Literatura]   powie?? Nabokowa
  76. [Botanika]   pó?na odmiana ziemniaka
  77. [Filozofia]   predyspozycja
  78. [Edukacja]   predyspozycja do czego?
  79. [Prawo i polityka]   predyspozycja, uzdolnienie, dryg, smyka?ka
  80. [Ekonomia]   prezencik
  81. [Prawo i polityka]   prezencik, datek, darowizna
  82. [Ekonomia]   prezent
  83.   prezent ?lubny
  84.   prezent albo wrodzony talent
  85.   prezent b?d? wrodzony talent
  86.   prezent bądź wrodzony talent
  87.   prezent lub wrodzony talent
  88.   prezent od serca
  89.   prezent od sponsora
  90.   prezent, upominek
  91. [Religie]   przed o?tarz przynoszony
  92. [Prawo i polityka]   przekazany bezp?atnie
  93. [Ekonomia]   przekazany od ofiarodawcy
  94. [Prawo i polityka]   przydzia?
  95. [Prawo i polityka]   przyznanie
  96. [Ekonomia]   przyznanie zapomogi
  97. [Edukacja]   smyka?ka
  98. [Literatura]   souvenir
  99. [Ekonomia]   subsydium
  100. [Ekonomia]   subwencja
  101.   suwenir
  102. [Edukacja]   synonim talentu
  103. [Edukacja]   szczególna predyspozycja
  104.   szczególna zdolno?? do czego?
  105.   szczególna zdolność
  106.   szczególne uzdolnienie
  107. [Ekonomia]   szczodra ofiara
  108.   szczodry datek
  109.   szczodry upominek
  110. [Edukacja]   talent
  111.   talent jak prezent
  112.   talent, iskra bo?a
  113.   talent, iskra boża
  114.   talent, zdolność
  115. [Literatura]   to co si? komu? ofiaruje
  116. [Religie]   to, co si? sk?ada Bogu na o?tarzu
  117. [Edukacja]   umiej?tno??
  118. [Edukacja]   umiej?tno?? wrodzona
  119.   upominek
  120.   upominek albo datek
  121. [Edukacja]   uzdolnienie
  122. [Filozofia]   warunki
  123. [Ekonomia]   wdowi grosz
  124.   wielki talent
  125. [Edukacja]   wrodzona zdolno??
  126.   wrodzona zdolno?? do czego?
  127. [Edukacja]   wrodzona zdolno?? do czego?, talent
  128. [Edukacja]   wrodzona zdolno??, talent
  129.   wrodzona zdolność do czegoś
  130. [Edukacja]   wrodzony talent
  131.   wrodzony talent albo prezent
  132.   wrodzony talent b?d? prezent
  133.   wrodzony talent bądź prezent
  134.   wrodzony talent lub prezent
  135. [Ekonomia]   wsparcie
  136. [Ekonomia]   wspomaganie
  137. [Religie]   z?oto od Melchiora
  138.   z?oto, mirra albo kadzid?o
  139.   z?oto, mirra b?d? kadzid?o
  140.   z?oto, mirra lub kadzid?o
  141. [Filozofia]   zaci?cie
  142. [Edukacja]   zaci?cie manualne
  143. [Filozofia]   zadatek
  144. [Prawo i polityka]   zapis
  145. [Ekonomia]   zapomoga
  146. [Ekonomia]   zbiórka
  147. [Filozofia]   zdolno??
  148. [Edukacja]   zdolno?? wrodzona
  149.   zdolno??, talent
  150.   zdolno??, z któr? si? cz?owiek rodzi
  151.   zdolność
  152.   zdolność, talent

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: