Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Dionizy Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Dionizy


  1. [Religie]   ?wi?ty, aposto? Galii, patron Francji
  2. [Religie]   cz?onek Areopagu, najwy?szej rady ate?skiej, przeszed? na chrze?cija?stwo po wyg?oszeniu przez Paw?a mowy na Areopagu.
  3. [Religie]   Denis (III w.), ?wi?ty, legendarny patron Francji, biskup
  4. [Sztuka]   Dionisij (1440-mi?dzy 1503 a 1508) staroruski malarz ikon, najwybitniejszy po A. Rublowie
  5. [Religie]   Dionizjusz, ?wi?ty, ?-268, papie? od 260
  6. [Imiona]   imi? m?skie (greckie Dionysios, ?aci?skie Dionysius - zwi?zany z Dionizosem. nale??cy do Dionizosa). Forma ?e?ska DIONIZJA . Zdrobnienia Dionizio, Dionek (od Dionizego), Dionizia, Nizia, Dionka (od Dionizji). Inne j?zyki niem. Dionysius, Dionys, ang. Dionysius. Imieniny 26.II. 8.IV. 2,9.20.IX. 2,9.X. 16,17.XI. 26,30.XII. (Dionizego); 15.V. 6.XII. (Dionizji).
  7. [Imiona]   imi? m?skie pochodzenia greckiego
  8. [Literatura]   imi? stryja Kornela Kiwaj??y
  9. [Literatura]   imi? stryja Kornela Kiwaj??y, bohatera powie?ci Edmunda Niziurskiego "Klub w?óczykijów"
  10. [Imiona]   obchodzi imieniny 8.04
  11. [Imiona]   pan z 26 II
  12. [Film]   senior rodu Z?otopolskich
  13. [Religie]   Wielki, ?w., biskup aleksandryjski, ucze? Orygenesa, ?-264

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: