Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Efez Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Efez


  1.   greckie miasto jo?skie
  2. [Historia]   jedno z 12 miast jo?skich
  3.   jedno z 12 miast jońskich
  4. [Historia]   jedno z dwunastu miast jo?skich
  5. [Historia]   Jo?skie miasto
  6. [Historia]   jo?skie miasto ze ?wi?tyni? Artemidy
  7. [Historia]   miasto Heraklita
  8. [Filozofia]   miasto Heraklita z Artemizjonem
  9. [Geografia]   miasto Herostratesa i Heraklita
  10.   miasto jońskie
  11. [Religie]   miasto soboru i Heraklita
  12.   miasto soboru w 431 r.
  13. [Historia]   miasto w Jonii
  14.   miasto z którego pochodził Heraklit
  15.   miasto z pos?giem Scholastyki
  16. [Historia]   miasto z ruinami ?wi?tyni Domicjana
  17. [Geografia]   miasto ze ?wi?tyni? Domicjana
  18.   miasto, które za?o?y? Androklos
  19.   miasto, które założył Androklos
  20.   miasto, z którego pochodził Heraklit
  21. [Historia]   ojczyzna Heraklita
  22. [Historia]   prastare miasto w Azji Mniejszej
  23. [Historia]   rodzinne miasto Heraklita
  24. [Filozofia]   rodzinne miasto Heraklita, greckiego filozofa
  25.   ruiny staro?. miasta w Turcji
  26.   ruiny staro?ytnego miasta w Turcji
  27.   ruiny starożytnego miasta w Turcji
  28.   stamt?d Heraklit
  29.   stamtąd Heraklit
  30.   staro?. miasto jo?skie
  31.   staro?. o?rodek kultu Artemidy
  32. [Historia]   staro?ytne miasto greckie
  33. [Historia]   staro?ytne miasto jo?skie
  34.   staro?ytne miasto w Turcji
  35.   staro?ytny o?rodek kultu Artemidy
  36.   starożytne miasto jońskie
  37.   starożytne miasto w Azji Mniejszej
  38.   starożytne miasto z Artemizjonem
  39. [Geografia]   tam ?wi?tynia Artemidy
  40. [Religie]   tam ?wi?tynia Artemidy, jeden z siedmiu cudów staro?ytnego ?wiata
  41.   tam Heraklit był u siebie
  42.   tam ruiny Artemizjonu
  43.   tam sp?dzi? ?ycie Heraklit
  44.   tam spędził życie Heraklit
  45.   tam znajdowa?a si? ?wi?tynia Artemidy
  46. [Geografia]   w staro?ytno?ci jedno z 12 miast jo?skich w Azji Mniejszej
  47. [Geografia]   wa?ne miasto jo?skie
  48.   z ruinami świątyni Artemidy
  49.   ze ?wi?tyni? Artemidy

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: