Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Gryf Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Gryf


  1. [Historia]   ?wieboda, polski herb szlachecki
  2. [Mitologia]   bajeczny ptak
  3. [Muzyka]   cz??? gitary
  4.   cz??? gitary z progami
  5. [Technika]   dawn. uchwyt, r?czka
  6.   element gitary
  7. [Sport]   element sztangi, na który nak?ada si? ci??ary
  8. [Mitologia]   gryfis, gryfon
  9. [Sztuka]   gryfon, twór fantastyczny o ciele lwa
  10. [Muzyka]   herb pod gitarowymi strunami
  11. [Mitologia]   lew skrzydlaty z g?ow? or?a, w mitologii
  12. [Mitologia]   lew z g?ow? or?a
  13. [Mitologia]   lew z g?ow?, dziobem i skrzyd?ami or?a, z uszami konia
  14. [Muzyka]   listwa pod strunami
  15. [Mitologia]   mityczny skrzydlaty lew z g?ow? or?a
  16. [Sztuka]   motyw w sztuce staro?ytnej
  17. [Prawo i polityka]   nazwa herbu
  18. [Muzyka]   nuty podwójnie brane smyczkiem na dwóch strunach
  19. [Muzyka]   pe?na progów "szyja" gitary
  20. [Muzyka]   pod strunami gitary
  21. [Muzyka]   podstrunnica
  22. [Muzyka]   podstrunnik, cz??? instrumentu strunowego
  23. [Żeglarstwo]   polski okr?t, stawiacz min
  24.   ptako-lew
  25.   skrzydlaty lew
  26. [Mitologia]   skrzydlaty lew z g?ow? drapie?nego ptaka
  27. [Sztuka]   skrzydlaty lew z g?ow? or?a
  28. [Mitologia]   stra?nik podziemnych pok?adów z?ota na Pó?nocy
  29. [Prawo i polityka]   stworzenie w herbie Szczecina
  30. [Historia]   Swoboda, Jaxa, polski herb szlachecki
  31.   szlachecki herb
  32. [Zoologia]   szpon, pazur
  33. [Sport]   sztang? podnosisz trzymaj?c go
  34. [Literatura]   twór fantastyczny w postaci uskrzydlonego lwa, o g?owie i szponach or?a
  35. [Mitologia]   uskrzydlony lew o g?owie i szponach or?a
  36. [Geografia]   w herbie Szczecina
  37. [Muzyka]   w instrumentach strunowych: listwa z twardego drzewa, nad któr? s? umieszczone struny, podstrunnik
  38.   w mitologii staro?ytnej skrzydlaty lew z g?ow? or?a
  39. [Mitologia]   w mitologii: skrzydlaty lew z g?ow? or?a
  40. [Literatura]   wydawnictwo wydaj?ce g?ównie czasopisma (za?o?one 1946 w Londynie)
  41. [Technika]   wystaj?ca cz??? podkowy

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: