Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Ibis Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Ibis


  1. [Historia]   ?wi?ty ptak Egipcjan
  2. [Historia]   ?wi?ty ptak Egiptu
  3. [Zoologia]   ?wi?ty ptak staro?ytnych Egipcjan
  4. [Religie]   ?wi?ty u Egipcjan
  5. [Zoologia]   afryka?ski kuzyn bociana
  6.   afryka?ski ptak brodz?cy
  7.   afrykański kuzyn bociana
  8.   afrykański ptak brodzący
  9. [Zoologia]   bocian afryka?ski
  10. [Historia]   boski ptak w Egipcie
  11.   brodz?cy ptak afryka?ski
  12.   brodzący ptak afrykański
  13. [Zoologia]   czczony lub kasztanowaty
  14. [Zoologia]   czczony nad Nilem
  15.   czczony ptak
  16. [Religie]   czczony ptak, wcielenie boga Thota, zamieszkuje pó?nocn? Afryk? i po?udniow? Europ?
  17. [Religie]   czczony w kraju faraonów
  18.   czczony w staro?ytnym Egipcie
  19. [Zoologia]   czczony w?ród brodz?cych
  20.   du?y afryka?ski ptak
  21. [Zoologia]   du?y ptak b?otno - moczarowy z rodziny o tej samej nazwie
  22. [Zoologia]   du?y ptak b?otny
  23.   du?y ptak brodz?cy
  24.   duży ptak brodzący
  25. [Religie]   dziobate wcielenie Tota
  26. [Zoologia]   egipska czapla
  27. [Zoologia]   egipski ?wi?ty ptak
  28.   egipski bocian
  29.   egipski bociek
  30. [Zoologia]   egipski brodz?cy
  31.   egipski krewniak bociana
  32. [Zoologia]   egipski kuzyn bociana
  33. [Zoologia]   egipski ptak
  34. [Mitologia]   Horus - sokó?, Tot -?
  35. [Zoologia]   kasztanowaty albo czczony
  36. [Zoologia]   kasztanowaty, gatunek po?udniowy, sporadycznie zalatuje do kraju
  37. [Zoologia]   krewniak bociana
  38.   krewny czapli
  39. [Mitologia]   kultowy ptak daw. Egipcjan
  40. [Zoologia]   kultowy ptak Egipcjan
  41. [Zoologia]   kuzyn bociana
  42. [Zoologia]   kuzyn czapli
  43.   kuzyn warz?chy
  44. [Zoologia]   lata z powtórk?
  45. [Religie]   nieczysty dla ?ydów ptak
  46.   ptak albo sieć hoteli
  47.   ptak b?otno-moczarowy
  48.   ptak b?otno-moczarowy z okolic Nilu
  49. [Zoologia]   ptak b?otno-moczarowy znad Nilu
  50. [Zoologia]   ptak b?otny du?y
  51.   ptak bądź sieć hoteli
  52. [Mitologia]   ptak bóstwo Egipcjan
  53. [Zoologia]   ptak brodz?cy
  54. [Zoologia]   ptak brodz?cy egzotyczny
  55.   ptak brodz?cy podobny do czapli
  56. [Zoologia]   ptak brodz?cy w Nilu
  57.   ptak brodzący
  58.   ptak brodzący podobny do czapli
  59.   ptak czczony nad Nilem
  60.   ptak czczony przez dawnych Egipcjan
  61.   ptak czczony przez faraonów
  62.   ptak czczony w daw. Egipcie
  63.   ptak czczony w dawnym Egipcie
  64. [Religie]   ptak czczony w Egipcie
  65. [Zoologia]   ptak czczony w kraju faraonów
  66.   ptak czczony w kraju piramid
  67. [Religie]   ptak czczony w staro?ytnym Egipcie
  68. [Zoologia]   ptak egipski, ?wi?ty
  69. [Zoologia]   ptak egzotyczny, brodz?cy
  70.   ptak jak sieć hoteli
  71.   ptak kojarz?cy si? z Egiptem
  72.   ptak kojarzący się z Egiptem
  73. [Zoologia]   ptak kojarzony z Egiptem
  74.   ptak lub sieć hoteli
  75. [Religie]   ptak na piedestale w Egipcie faraonów
  76. [Mitologia]   ptak otaczany czci? w daw. Egipcie
  77. [Zoologia]   ptak otaczany kultem w staro?ytnym Egipcie
  78. [Religie]   ptak otoczony kultem w Egipcie faraonów
  79. [Religie]   ptak otoczony kultem w staro?ytnym Egipcie
  80.   ptak podobny do czapli
  81. [Zoologia]   ptak pokrewny bocianowi, zamieszkuj?cy stref? gor?c?
  82.   ptak rozmiaru czapli
  83.   ptak tak du?y jak czapla
  84. [Religie]   ptak Totha
  85. [Zoologia]   ptak wielko?ci czapli
  86.   ptak wodny, brodz?cy
  87.   ptak z afryka?skich bagien
  88.   ptak z bagien Afryki
  89. [Religie]   ptak z Egiptu
  90. [Zoologia]   ptak z gatunku czczonych
  91. [Zoologia]   ptak z go?? g?ow?, ptak Wróblewski
  92. [Zoologia]   ptak z powtórk?
  93.   ptak z szablastym dziobem
  94. [Zoologia]   ptak zamieszkuj?cy stref? gor?c?, pokrewny bocianowi
  95. [Zoologia]   ptak znad Nilu
  96. [Religie]   ptak, którego g?ow? ma egipski bóg Thot
  97.   ptak, którego głowę miał Tot
  98. [Historia]   ptak, który w staro?ytnym Egipcie by? atrybutem boga Tota
  99.   ptak, kuzyn warz?chy
  100. [Religie]   ptak, przedmiot kultu w staro?ytnym Egipcie
  101. [Literatura]   ptasie pseudo Wróblewskiego
  102. [Reklamy]   sie? hoteli
  103.   sieć hoteli albo ptak
  104.   sieć hoteli bądź ptak
  105.   sieć hoteli jak ptak
  106.   sieć hoteli lub ptak
  107.   święty ptak Egipcjan
  108.   święty ptak starożytnych Egipcjan
  109. [Historia]   w Egipcie czczony
  110. [Zoologia]   warz?cha
  111. [Literatura]   wydawnictwo ksi??kowe
  112.   zielony ptak
  113. [Zoologia]   zwierz? ameryki Po?udniowej
  114. [Zoologia]   zwierz? z Ameryki Po?udniowej
  115. [Zoologia]   zwierz? z Ameryki Pó?nocnej

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: