Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Krąg Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Krąg


  1.   ...polarny to koło podbiegunowe
  2.   ?cis?e grono osób
  3. [Prawo i polityka]   ?rodowisko ludzi
  4.   betonowy element studni
  5.   cembrowina
  6. [Technika]   cembrownia studni
  7. [Technika]   cz??? studni
  8. [Technika]   dawniej w?dzid?o
  9. [Literatura]   gremium, ?rodowisko, sfera, ?wiat, ?wiatek, pepiniera
  10.   grono osób
  11.   grono przyjació?
  12.   grono znajomych
  13.   grono, grupa kolegów
  14.   grupa kolegów, grono
  15. [Prawo i polityka]   grupa osób po??czonych wspólnymi interesami
  16.   grupa przyjació?
  17.   grupa przyjaciół
  18.   grupa znajomych
  19.   jednostka organizacyjna harcerstwa
  20.   jednostka w strukturze organizacji harcerskich
  21. [Geografia]   jezioro w Borach Tucholskich
  22. [Geografia]   jezioro w województwie pomorskim, w powiecie ko?cierskim, w gminie Stara Kiszewa
  23. [Geografia]   jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie ?widwi?skim, w gminie Po?czyn-Zdrój
  24.   kamienny albo polarny
  25.   kamienny albo studzienny
  26.   kamienny bądź polarny
  27.   kamienny bądź studzienny
  28.   kamienny lub polarny
  29.   kamienny lub studzienny
  30.   kamiennym jest kromlech
  31.   kiełbasy albo taneczny
  32.   kiełbasy bądź taneczny
  33.   kiełbasy lub taneczny
  34.   ko?o ta?cz?cych
  35.   ko?o tancerzy
  36.   ko?o znajomych
  37. [Edukacja]   kolegium
  38. [Ekonomia]   kolektyw
  39.   koło tancerzy
  40. [Prawo i polityka]   komitet
  41. [Matematyka]   kr??ek, ko?o, kó?ko, okr?g
  42. [Technika]   linia kolista
  43. [Matematyka]   linia maj?ca kszta?t ko?a
  44. [Prawo i polityka]   np. zainteresowa?
  45. [Matematyka]   obr?cz, wieniec, wianek, wianuszek, 360o
  46. [Technika]   obszar
  47. [Edukacja]   obszar, domena
  48. [Technika]   obwód
  49. [Matematyka]   obwód, otok, aureola, pier?cie?
  50. [Technika]   okole
  51. [Matematyka]   okr?g
  52. [Literatura]   otoczenie, zbiorowo??, poczet, zespó?, kolektyw
  53. [Technika]   pier?cie?, ko?o
  54.   polarny albo kamienny
  55.   polarny albo rodzinny
  56.   polarny albo zaczarowany
  57.   polarny b?d? rodzinny
  58.   polarny bądź kamienny
  59.   polarny bądź rodzinny
  60.   polarny bądź zaczarowany
  61.   polarny lub kamienny
  62.   polarny lub rodzinny
  63. [Geografia]   polarny lub studzienny
  64.   polarny lub zaczarowany
  65. [Literatura]   poletko, podwórko, przestrze?, teren, p?aszczyzna
  66. [Literatura]   problematyka, tematyka, przedmiot, op?otki
  67. [Technika]   przestrze? zamkni?ta lini? kulist?
  68. [Literatura]   ramy, zakres, zasi?g, dziedzina, sfera, obszar, pole
  69.   rodzinny bądź polarny
  70.   sfera
  71.   studzienny albo kamienny
  72.   studzienny bądź kamienny
  73.   studzienny lub kamienny
  74.   ścisłe grono osób
  75. [Muzyka]   taneczne ko?o
  76.   taneczny albo kiełbasy
  77.   taneczny albo zaczarowany
  78.   taneczny b?d? zaczarowany
  79.   taneczny bądź kiełbasy
  80.   taneczny bądź zaczarowany
  81.   taneczny lub kiełbasy
  82.   taneczny lub polarny
  83.   taneczny lub zaczarowany
  84. [Literatura]   wianek, aureola
  85. [Geografia]   wie? w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszali?skim, w gm. Polanów, nad rzek? Grabowa
  86. [Geografia]   wie? w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie ?liwice
  87. [Geografia]   wie? w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Starogard Gda?ski
  88. [Geografia]   wie? w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszali?skim, w gminie Polanów
  89.   zaczarowany albo polarny
  90.   zaczarowany albo taneczny
  91.   zaczarowany albo zaklęty
  92.   zaczarowany b?d? taneczny
  93.   zaczarowany bądź polarny
  94.   zaczarowany bądź taneczny
  95.   zaczarowany bądź zaklęty
  96.   zaczarowany kszta?t
  97.   zaczarowany lub polarny
  98.   zaczarowany lub taneczny
  99.   zaczarowany lub zaklęty
  100.   zaklęty albo zaczarowany
  101.   zaklęty bądź zaczarowany
  102.   zaklęty lub zaczarowany

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: