Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Ludwik Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Ludwik


  1. [Film]   ... Solski, polski aktor, dyrektor teatru i re?yser
  2. [Sztuka]   antyk lub moneta z dawnej Francji
  3.   bardzo stary mebel
  4. [Film]   Benoit ("Mleczna droga")
  5. [Film]   Benoit ("Sanatorium pod Klepsydr?")
  6. [Waluty]   dawna z?ota moneta francuska; luidor
  7.   do mycia garów
  8. [Prawo i polityka]   Dorn, polityk
  9. [Historia]   Ernest (zm. 1592), ksi??? wo?ogojski na Pomorzu Zachodnim.
  10. [Chemia]   facet w p?ynie
  11.   imi? francuskiego "Króla S?o?ce"
  12. [Historia]   imi? ksi?cia Monako
  13. [Imiona]   imi? Lumiere, wspó?wynalazcy kinematografu
  14. [Imiona]   imi? osiemnastu królów Francji
  15. [Imiona]   imi? pochodzenia germa?skiego; zdrob.: Ludwiczek, Ludwi?, Ludek
  16.   jedno z imion Zamenhofa
  17.   jedno z imion Zamenhofa, twórcy esperanto
  18. [Prawo i polityka]   Jerzy Kern
  19. [Waluty]   luidor
  20.   mebel nast?pcy Króla S?o?ce
  21. [Sztuka]   mebel wykonany w okresie panowania we Francji Ludwika XIV, XV lub XVI w ówczesnych stylach francuskich
  22. [Technika]   mebel wykonany we Francji w okresie r?adów Ludwika XII, XIV, XV, XVI
  23. [Reklamy]   p?yn do mycia naczy? marki Ludwik
  24. [Chemia]   p?yn do naczy?
  25.   pan przy zlewozmywaku
  26. [Medycyna]   Pasteur
  27. [Technika]   polski odbiornik radiowy
  28. [Prawo i polityka]   pseudonim Bartoszewskiego W?adys?awa
  29. [Film]   Sempoli?ski
  30.   Sempoli?ski lub Hirszfeld
  31. [Film]   Solski
  32. [Sztuka]   Solski (1855-1954), wybitny aktor teatralny
  33. [Sztuka]   Solski, wybitny aktor teatralny, wyst?powa? na scenie do ko?ca ?ycia
  34. [Historia]   W?gierski
  35. [Historia]   W?gierski z rodu Andegawenów, w?adca Polski 1370-1382, jego poprzednik Kazimierz III Wielki, nast?pczyni Jadwiga Andegawe?ska
  36. [Prawo i polityka]   Wary?ski
  37. [Imiona]   XIV (Louis Quatorze), 1638-1715, król Francji od 1643
  38. [Imiona]   XV (Louis Quinze), 1710-74, król Francji od 1715
  39. [Imiona]   XVI (Louis Seize), 1754-93, król Francji od 1774
  40. [Imiona]   XVIII (Louis Dix-huit), 1755-1824, król Francji od 1814
  41. [Waluty]   z?ota moneta francuska
  42. [Waluty]   z?ota moneta francuska bita od 1690 roku
  43. [Waluty]   z?ota moneta francuska z wizerunkiem króla na awersie (XVII-XIX w.)
  44. [Historia]   Zamenhof, polski lekarz ?ydowskiego pochodzenia, twórca j?z. esperanto

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: