Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Nazaret Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Nazaret


  1. [Geografia]   Adama
  2. [Geografia]   arabska stolica Izraela
  3. [Religie]   biblijne miasto Jezusa
  4. [Religie]   chrystusowe miasto rodzinne
  5. [Geografia]   dawniej Adana, miasto w ?rodkowej Etiopii
  6. [Religie]   miasto ?wi?tej Rodziny
  7. [Religie]   miasto dorastania Chrystusa
  8. [Religie]   miasto dzieci?stwa Chrystusa
  9. [Geografia]   miasto dzieci?stwa i m?odo?ci Jezusa
  10. [Religie]   miasto Jezusa
  11.   miasto Jezusa z kościelnej bajki
  12. [Religie]   miasto m?odego Jezusa
  13. [Religie]   miasto m?odo?ci Jezusa
  14. [Geografia]   miasto po?o?one w Dolnej Galilei
  15. [Religie]   miasto rodzinne Jezusa
  16.   miasto w Dolnej Galilei
  17. [Religie]   miasto w Galilei w którym mieszka? Jezus
  18. [Geografia]   miasto w Izraelu
  19. [Religie]   miasto zwi?zane z dzieci?stwem Jezusa Chrystusa
  20. [Religie]   miasto zwi?zane z Jezusem
  21. [Geografia]   miasto, w którym dorasta? Chrystus
  22. [Religie]   miasto, w którym dorasta? Jezus
  23. [Religie]   miasto,gdzie wychowywa? si? Jezus Chrystus
  24. [Religie]   miejsce dzieci?stwa Jezusa
  25. [Mitologia]   miejsce dzieci?stwa Jezusa z bajki
  26. [Religie]   miejsce pochodzenia Jezusa
  27.   miejsce związane z Jezusem z kościelnej bajki
  28. [Mitologia]   mieszka? tam Jezus
  29. [Geografia]   największe miasto w Izraelu
  30. [Geografia]   Naserat, miasto w pó?nocnym Izraelu
  31. [Geografia]   Nazaret, miasto w ?rodkowej Etiopii
  32.   O?rodek kultu chrze?cijan
  33. [Geografia]   obecnie En-Nasra
  34. [Religie]   rodzinne miasto Jezusa
  35.   stolica Dystryktu Pó?nocnego
  36. [Geografia]   stolica Dystryktu Pó?nocnego w Izraelu
  37. [Geografia]   w tym mie?cie dorasta? Chrystus
  38. [Geografia]   z bazylik? Zwiastowania i Bia?ym Meczetem
  39.   z domem mitologicznej Matki Bo?ej
  40. [Geografia]   znane miasto w Izraelu
  41. [Geografia]   zwany arabsk? stolic? Izraela

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: