Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem oko Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

oko


  1. [Medycyna]   ?lipko, ?lipek, trzeszcz
  2. [Geografia]   ?rodek cyklonu
  3. [Medycyna]   ?ród?o ?ez
  4. [Medycyna]   ?wiat?oczu?y organ
  5. [Medycyna]   ?zawi
  6. [Mitologia]   argusowe podejrzliwe
  7. [Religie]   biblijny symbol Boga
  8. [Przysłowia]   bieleje zdziwionemu
  9. [Przysłowia]   bieleje ze zdumienia
  10. [Przysłowia]   bieleje ze zdziwienia
  11. [Medycyna]   bystre lub wyba?uszone
  12. [Geografia]   centrum cyklonu
  13. [Geografia]   cyklonu - bez siatkówki
  14. [Gastronomia]   cyklonu, t?uszczu i opatrzno?ci
  15. [Mitologia]   cyklop mia? jedno
  16. [Przysłowia]   do patrzenia spod niego
  17. [Przysłowia]   dok?adane do z?ba przez m?ciciela
  18. [Gry]   dwa asy
  19. [Medycyna]   ga?a wulgarnie
  20. [Literatura]   gorejące ... Saurona
  21. [Gry]   gra w karty
  22. [Technika]   i sieci, i cyklonu
  23. [Mitologia]   jedno mia? cyklop
  24. [Przysłowia]   jedno na Maroko, a drugie na Kaukaz
  25. [Mitologia]   jedno u cyklopa
  26. [Mitologia]   jedno ze stu Argusa
  27. [Przysłowia]   jest i perskie
  28. [Technika]   jest w sieci
  29. [Przysłowia]   kojarzy si? z przys?owiowym z?bem
  30. [Przysłowia]   komu? zbiela?o
  31. [Przysłowia]   kruk krukowi go nie wykole
  32. [Żeglarstwo]   marynarz na warcie
  33. [Żeglarstwo]   marynarz pe?ni?cy s?u?b? na dziobie statku
  34. [Literatura]   mo?e by? magiczne
  35. [Geografia]   morskie w Tatrach
  36. [Medycyna]   mrugaj?cy palindrom
  37.   mrugający palindrom
  38. [Mitologia]   na czole cyklopa
  39. [Przysłowia]   na nie - mniej wi?cej
  40. [Przysłowia]   na nie to mniej wi?cej
  41. [Przysłowia]   na nie, czyli oko?o
  42. [Medycyna]   narz?d cz?owieka
  43. [Przysłowia]   narz?d do rzucania
  44. [Zoologia]   narz?d do tuczenia konia
  45. [Medycyna]   narz?d optyczny
  46. [Medycyna]   narz?d wzroku
  47. [Medycyna]   narz?d z dnem
  48. [Medycyna]   narz?d z plamk?
  49. [Medycyna]   narz?d z t?czówk?
  50.   narząd wzroku
  51.   narząd z tęczówką
  52. [Zoologia]   niejedno na pawim ogonie
  53. [Zoologia]   niejedno w sieci
  54. [Technika]   oczko, p?telka, kr??ek, kó?ko
  55. [Medycyna]   oczysko, ?lepie, ?lepko
  56.   opatrzno?ci - w promienistym trójk?cie
  57. [Medycyna]   organ z t?czówk?
  58. [Medycyna]   organ zmys?u
  59. [Geografia]   osada w województwie warmi?sko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Ruciane-Nida
  60. [Technika]   p?telka sieci
  61. [Technika]   p?tla sieci, liny
  62. [Przysłowia]   pa?skie konia tuczy
  63. [Przysłowia]   pa?skie tuczy
  64. [Przysłowia]   pa?skie, konia tuczy
  65. [Geografia]   palindrom w cyklonie
  66.   pańskie konia tuczy
  67. [Przysłowia]   patrz? spod niego
  68. [Gastronomia]   patrzy z roso?u
  69. [Sztuka]   perski narz?d receptorowy
  70. [Przysłowia]   perskie
  71. [Przysłowia]   po??dane przez m?ciciela
  72. [Medycyna]   pod powiek?
  73.   pod powieką
  74. [Literatura]   proroka
  75. [Literatura]   przymkni?te opatrzno?ci u Przybory
  76. [Medycyna]   receptor obrazu
  77. [Zoologia]   ryba go nie zamyka
  78. [Żeglarstwo]   s?u?ba na dziobie statku
  79. [Żeglarstwo]   s?u?ba obserwacyjna na dziobie statku
  80. [Wojsko]   sokole u snajpera
  81. [Medycyna]   szklane
  82.   środek cyklonu
  83. [Literatura]   tafla, ?rodek
  84. [Przysłowia]   tego ... szuka, co sercu mi?e
  85. [Przysłowia]   tuczy konia, ale nie ka?de
  86. [Geografia]   w cyklonie
  87. [Mitologia]   w mitologii afryka?skiej bóg uprawy roli, czczony przez lud Joruba
  88.   w nie wpada - co si? podoba
  89. [Medycyna]   w nim ?renica
  90. [Zoologia]   w sieci rybackiej
  91. [Medycyna]   widzi
  92. [Literatura]   z bielmem u Zag?oby
  93. [Medycyna]   z powiek?
  94. [Medycyna]   z siatkówk?
  95. [Medycyna]   z t?czówk?
  96.   zalotnie puszczane
  97. [Medycyna]   ze ?renic?
  98.   ze źrenicą
  99.   źródło łez

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: