Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Otto Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Otto


  1.   "palindromowy" kabaret
  2. [Prawo i polityka]   (Grotewohl) imi? pierwszego premiera NRD
  3. [Imiona]   ... Preminger
  4. [Historia]   ... von Bismarck
  5.   ...Lilienthal
  6.   ...Lilienthal, pilot pierwszych szybowców
  7.   ...Preminger
  8.   ...Preminger, ameryka?ski re?yser
  9.   ...Preminger, austriacki aktor
  10.   ...Preminger, austriacki aktor i ameryka?ski re?yser
  11.   ...Preminger, austriacki aktor i amerykański reżyser
  12.   ...Stern, niemiecki fizyk noblista
  13.   ...von Bismarck
  14.   ...von Bismarck, kanclerz II Rzeszy
  15.   ...von Bismarck, w?adca Prus
  16. [Sztuka]   777 inne wcielenie polskiego kabaretu ..., od 2002
  17. [Sztuka]   7777 inne wcielenie polskiego kabaretu ..., do 2002
  18. [Film]   ?piewaj?cy kabaret
  19. [Historia]   Bismarck
  20.   Bismarck albo Preminger
  21.   Bismarck b?d? Preminger
  22.   Bismarck lub Preminger
  23. [Historia]   Bismarck, niemiecki kanclerz
  24. [Sztuka]   czterech popularnych kabareciarzy
  25. [Literatura]   Ernst(zm.1926),pisarz niemiecki
  26. [Historia]   Forst de Battaglia (1889 - 1965),austriacki historyk i krytyk literacki
  27. [Imiona]   germa?skie imi? m?skie obchodzone: 16 stycznia, 19 czerwca, 1 lipca, 4 lipca, 18 listopada
  28. [Geografia]   gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee (USA)
  29. [Geografia]   gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana (USA)
  30. [Geografia]   gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail (USA)
  31. [Geografia]   gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus (USA)
  32. [Geografia]   gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean (USA)
  33. [Historia]   go?? Chrobrego w 1000 r.
  34. [Technika]   Gustaw, ?y? w 1883-1926, niemiecki konstruktor i producent samolotów i silników lotniczych
  35. [Technika]   Gustaw, niemiecki konstruktor i producent samolotów i silników lotniczych
  36. [Technika]   Gustaw, niemiecki konstruktor silników lotniczych, syn Nikolausa Augusta wynalazcy silnika
  37. [Sztuka]   i Bismarck, i Axer
  38. [Historia]   imi? ?elaznego kanclerza
  39. [Historia]   imi? Bismarcka
  40.   imi? Bismarcka albo kabaret
  41.   imi? Bismarcka b?d? kabaret
  42.   imi? Bismarcka lub kabaret
  43. [Historia]   imi? Bismarcka, ?elaznego Kanclerza
  44. [Historia]   imi? cesarzy niemieckich
  45. [Imiona]   imi? jak kabaret
  46. [Technika]   imi? Lilienthala
  47. [Imiona]   imi? lub kabaret
  48.   imi? m?skie jak kabaret
  49. [Imiona]   imi? m?skie pochodzenia germa?skiego
  50. [Imiona]   imi? m?skie pochodzenia germa?skiego to?same, co: Otton, Odo, Odon
  51. [Imiona]   imi? m?skie wywodzi si? od germa?skiego s?owa audha: dziedzictwo, maj?tek
  52. [Imiona]   imi? niemieckie
  53. [Historia]   imi? pierwszego kanclerza Rzeszy
  54. [Imiona]   imi? pochodzenia germa?skiego, zdrobnienia: Otu?, Otek
  55.   imi? premiera Prus
  56. [Film]   imi? Premingera
  57. [Historia]   imi? prusko-niemieckiego m??a stanu, zwanego ?elaznym Kanclerzem
  58. [Imiona]   imi? von Bismarcka
  59. [Imiona]   imi? w j?zyku starowysokoniemieckim zapisywano je jako: Audo, Odo, Oddo, Oto, Hotto
  60.   imiennik Premingera
  61.   imię albo kabaret
  62.   imię bądź kabaret
  63.   imię Bismarcka
  64.   imię cesarzy niemieckich
  65.   imię Lilienthala
  66.   imię lub kabaret
  67.   imię żelaznego kanclerza
  68. [Sztuka]   jeden z kabaretów
  69.   jeden z naszych kabaretów
  70. [Sztuka]   kabaret ?piewaj?cy bez dam
  71.   kabaret albo imi? Bismarcka
  72.   kabaret albo imię
  73.   kabaret b?d? imi? Bismarcka
  74.   kabaret bądź imię
  75. [Sztuka]   kabaret czterech zabawnych panów
  76.   kabaret jak imi? m?skie
  77. [Imiona]   kabaret lub imi?
  78.   kabaret lub imi? Bismarcka
  79.   kabaret lub imię
  80. [Film]   kabaret od zasma?ki
  81.   kabaret Tomanka
  82. [Sztuka]   Kabaret twierdzi, ?e s?: przedsi?wzi?ciem estradowym maj?cym na celu bawienie publiczno?ci
  83.   kabaret Wiesława Tupaczewskiego
  84. [Film]   kabaret z ?yletk?
  85. [Sztuka]   kabaret z ?yletk? w logo
  86. [Sztuka]   kabaret z ?yletk? w swym logo
  87. [Film]   kabaret z A. Piekarczykiem
  88.   kabaret z Andrzejem Piekarczykiem
  89.   kabaret z Piekarczykiem
  90. [Sztuka]   kabaret z Tomankiem
  91. [Film]   kabaret z Tupaczewskim
  92.   kabaret z W. Tupaczewskiego
  93.   kabaret z W.Tupaczewskim
  94. [Sztuka]   kabaret z Wies?awem Tupaczewskim
  95.   kabaret z zasma?k?
  96.   kabaret za?o?ony przez Tupaczewskiego
  97.   kabaret znany z "Zasma?ki"
  98. [Sztuka]   kabaret znany z piosenki "Zasma?ka"
  99. [Imiona]   kabaretowy cesarz
  100. [Film]   kabaretowy kwartet
  101. [Imiona]   kanclerskie imi?
  102. [Literatura]   Katz, kapelan Szwejka
  103. [Film]   Katz,przegra? Szwejka w karty
  104.   Lilienthal albo Preminger
  105.   Lilienthal b?d? Preminger
  106.   Lilienthal bądź Preminge
  107.   Lilienthal bądź Preminger
  108. [Technika]   Lilienthal i Bismarck
  109.   Lilienthal lub Preminger
  110. [Historia]   Lilienthal, pionier lotnictwa
  111. [Film]   Miranda, aktorka australijska
  112. [Sztuka]   nasz m?ski kabaret
  113.   nasz znany kabaret
  114.   nazwa popularnego kabaretu
  115. [Technika]   Nicolaus August ?y? 1832-1891, niemiecki samouk, wynalazca silnika nazwanego na jego cze??
  116. [Technika]   Nicolaus August, niemiecki konstruktor samouk otrzyma? tytu? doktora honoris causa w 1882
  117. [Technika]   Nicolaus, ?y? w 1832-1891, niemiecki wynalazca silnika o zap?onie iskrowym
  118. [Technika]   niemiecki za?o?yciel Fabryki Silników Benzynowych Deutz w 1869, dzisiejsze Deutz AG
  119. [Technika]   niemiecki za?o?yciel pierwszej na ?wiecie fabryki silników w 1864: N. A. ... & Cie
  120. [Imiona]   niemieckie imi?
  121. [Technika]   Nikolaus, w 1876 r. skonstruowa? czterosuwowy silnik spalinowy
  122. [Technika]   Nikolaus,, wynalazca silnika o zap?onie iskrowym
  123.   palindromowe imi?
  124. [Imiona]   palindromowe imi? m?skie
  125. [Film]   palindromowy kabaret
  126. [Imiona]   palindromowy Niemiec, dla palindromowej Anny
  127. [Pojazdy]   pierwszy szybownik ... Lilienthal
  128. [Sztuka]   polski kabaret ceniony za swoj? muzykalno?? i bezpo?redni kontakt z widzami za?o?ony 1987
  129. [Sztuka]   polski kabaret eksploatuj?cy inne ni? polityka rejony absurdu za?o?ony w 1987
  130. [Sztuka]   polski kabaret, geneza nazwy od pierwszych liter s?ów: Ostatnie Takie Trio Oszo?omów
  131. [Sztuka]   polski kabaret, jego logo ?yletk? zaprojektowa? przyjaciel kabaretu Jacek Sasin
  132.   popularny kabaret
  133.   Preminger albo Bismarck
  134.   Preminger albo Lilienthal
  135.   Preminger b?d? Bismarck
  136.   Preminger b?d? Lilienthal
  137.   Preminger bądź Bismarck
  138.   Preminger bądź Lilienthal
  139.   Preminger lub Bismarck
  140. [Imiona]   Preminger lub Lilienthal
  141. [Film]   Preminger, re?yser
  142.   Preminger, reżyser
  143. [Medycyna]   Rank(zm.1939), austriacki psychoanalityk
  144. [Filozofia]   Rank, ucze? Freuda
  145. [Filozofia]   Rudolf (1869 - 1937), niemiecki filozof
  146.   swego czasu popularny kabaret
  147. [Historia]   syn Chrobrego
  148. [Historia]   syn Chrobrego i Emnildy
  149. [Historia]   von Bismarck
  150. [Historia]   von Bismarck, zwany ?elaznym Kanclerzem
  151. [Sztuka]   warszawski kabaret
  152.   wśród naszych kabaretów
  153. [Technika]   wynalaz? silnik spalinowy
  154. [Sztuka]   znane piosenki polskiego kabaretu: Zasma?ka, Wakacje, Droga Pani S?siadko, To ju? lato
  155. [Film]   znany kabaret
  156. [Historia]   znany kabaret lub imi? Bismarcka
  157.   znany kabaretowy tercet

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: