Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem raty Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

raty


  1.   cz??? nale?no?ci
  2. [Ekonomia]   cz??ci oddawanej po?yczki
  3.   cz??ci sp?acanego d?ugu
  4.   cz??ci sp?aty
  5.   części długu do spłacania
  6.   części należności
  7.   części spłacanej pożyczki
  8.   d?ug w miesi?cznych cz??ciach
  9. [Ekonomia]   dogodna forma sprzeda?y
  10.   dogodna forma sprzedaży
  11.   dogodna forma zakupów
  12.   dogodna forma zakupu
  13. [Ekonomia]   forma sprzeda?y
  14.   fragmenty sp?aty
  15. [Ekonomia]   gn?bi? d?u?nika
  16.   gnębią dłużnika
  17.   kolejno sp?acane
  18.   kredyt rozbity na drobne sumy
  19. [Ekonomia]   kupno pralki na dzi?ki wsparciu banku
  20. [Ekonomia]   n?kaj? d?u?nika
  21.   nale?no?? sp?acana po trochu
  22.   nale?no?c sp?acana sukcesywnie
  23.   nękają dłużnika
  24.   obrastaj? odsetkami
  25. [Ekonomia]   p?ac? je kredytobiorcy
  26.   p?acone z odsetkami
  27.   płacone z odsetkami
  28.   prze?laduj? d?u?nika
  29.   prześladują dłużnika
  30.   robi? na..., czyli etapami
  31.   s? cz??ciami po?yczki
  32.   s? cz??ciami sp?aty kredytu
  33. [Ekonomia]   s? cz??ciami sp?aty nale?no?ci
  34.   s? zmor? d?u?nika
  35.   s? zmor? d?u?ników
  36.   są zmorą dłużnika
  37.   są zmorą dłużników
  38.   sp?acane co miesi?c
  39. [Ekonomia]   sp?acane cz??ci d?ugu
  40.   sp?acane cz?stki d?ugu
  41. [Ekonomia]   sp?acane po kolei
  42. [Ekonomia]   sp?acane przez d?u?nika
  43.   sp?acane wraz z odsetkami
  44.   sp?acane z odsetkami
  45.   sp?acane z procentem
  46.   sp?ata etapowo
  47.   spłacane co miesiąc
  48.   spłacane części długu
  49.   spłacane po kolei
  50.   spłacane przez dłużnika
  51.   spłacane z odsetkami
  52.   spłacane z procentem
  53.   trapi? d?u?nika
  54.   trapią dłużnika
  55. [Ekonomia]   w nich sp?aca si? kredyt
  56.   w nich spłacana pożyczka
  57.   zmora d?u?nika
  58.   zmora d?u?ników
  59.   zmora dłużnika
  60.   zmora dłużników
  61.   zmora kredytobiorców
  62.   zmora kredytobiorcy

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: