Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem Sala Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

Sala


  1. [Literatura]   "... samobójców" Jana Komasy
  2. [Literatura]   "... samobójców" Komasy
  3. [Film]   "... samobójców", film Jana Komasy
  4.   ...rozpraw w s?dzie
  5.   ...rozpraw w sądzie
  6.   ...ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego
  7. [Prawo i polityka]   ?lubów, z Urz?dzie Stanu Cywilnego
  8.   audiencyjna albo wykładowa
  9.   audiencyjna bądź wykładowa
  10.   audiencyjna lub wyk?adowa
  11.   audiencyjna lub wykładowa
  12.   audiencyjna w pa?acu
  13. [Edukacja]   audytorium, pomieszczenie
  14. [Edukacja]   aula
  15. [Edukacja]   aula na uczelni
  16. [Edukacja]   aula na wy?szej uczelni
  17.   aula na wyższej uczelni
  18.   aula, du?y pokój
  19.   balowa albo gimnastyczna
  20.   balowa albo operacyjna
  21.   balowa albo rozpraw
  22.   balowa albo s?dowa
  23.   balowa albo sądowa
  24.   balowa albo tronowa
  25.   balowa albo wyk?adowa
  26.   balowa albo wykładowa
  27.   balowa b?d? gimnastyczna
  28.   balowa b?d? rozpraw
  29.   balowa b?d? s?dowa
  30.   balowa b?d? tronowa
  31.   balowa b?d? wyk?adowa
  32.   balowa bądź gimnastyczna
  33.   balowa bądź operacyjna
  34.   balowa bądź rozpraw
  35.   balowa bądź sądowa
  36.   balowa bądź wykładowa
  37. [Technika]   balowa izba
  38.   balowa lub audiencyjna
  39. [Sport]   balowa lub gimnastyczna
  40. [Gastronomia]   balowa lub jadalna
  41.   balowa lub operacyjna
  42.   balowa lub opercyjna
  43. [Prawo i polityka]   balowa lub rozpraw
  44.   balowa lub s?dowa
  45.   balowa lub sądowa
  46.   balowa lub tronowa
  47.   balowa lub wyk?adowa
  48.   balowa lub wykładowa
  49.   balowa na zamku
  50. [Technika]   balowa w pa?acu
  51.   balowa w pałacu
  52. [Historia]   balowa w zamku
  53. [Technika]   balowe lokum
  54.   bankietowa albo koncertowa
  55.   bankietowa b?d? koncertowa
  56.   bankietowa bądź koncertowa
  57.   bankietowa lub koncertowa
  58. [Muzyka]   ca?a ?piewa?a
  59.   ca?a... ?piewa z nami
  60.   cała śpiewała
  61.   Dario (1912 - 2005), w?oski muzyk, poeta, pisarz
  62. [Edukacja]   du?e pomieszczenie
  63.   du?y pokój
  64.   du?y pokój, aula
  65.   duże pomieszczenie
  66. [Edukacja]   gimnastyczna
  67. [Sport]   gimnastyczna - z drabinkami
  68.   gimnastyczna albo balowa
  69.   gimnastyczna albo kinowa
  70.   gimnastyczna albo operacyjna
  71.   gimnastyczna albo rozpraw
  72.   gimnastyczna albo widowiskowa
  73.   gimnastyczna b?d? balowa
  74.   gimnastyczna b?d? operacyjna
  75.   gimnastyczna b?d? rozpraw
  76.   gimnastyczna b?d? widowiskowa
  77.   gimnastyczna bądź balowa
  78.   gimnastyczna bądź kinowa
  79.   gimnastyczna bądź rozpraw
  80.   gimnastyczna bądź widowiskowa
  81.   gimnastyczna lub balowa
  82.   gimnastyczna lub kinowa
  83. [Sport]   gimnastyczna lub koncertowa
  84. [Sport]   gimnastyczna lub operacyjna
  85.   gimnastyczna lub rozpraw
  86.   gimnastyczna lub widowiskowa
  87. [Sport]   gimnastyczna w szkole
  88.   gimnastyczna... z drabinkami
  89. [Literatura]   hall, zebrani, pracownia
  90.   i balowa, i operacyjna
  91.   i balowa, i szpitalna
  92.   i operacyjna, i balowa
  93. [Muzyka]   izba du?a przeznaczona na koncerty
  94. [Gastronomia]   jadalna lub balowa
  95. [Technika]   kinowa - pe?na widzów
  96.   kinowa albo gimnastyczna
  97.   kinowa bądź gimnastyczna
  98. [Technika]   kinowa lub gimnastyczna
  99. [Sztuka]   kinowa lub szpitalna
  100. [Edukacja]   klasa szkolna
  101. [Edukacja]   klasa w szkole
  102. [Technika]   komnata
  103. [Technika]   komnata lub klasa
  104.   koncertowa albo bankietowa
  105.   koncertowa albo gimnastyczna
  106.   koncertowa albo konferencyjna
  107.   koncertowa albo operacyjna
  108.   koncertowa albo sądowa
  109.   koncertowa albo wykładowa
  110.   koncertowa b?d? bankietowa
  111.   koncertowa b?d? operacyjna
  112.   koncertowa bądź bankietowa
  113.   koncertowa bądź konferencyjna
  114.   koncertowa bądź operacyjna
  115.   koncertowa bądź sądowa
  116.   koncertowa bądź wykładowa
  117.   koncertowa lub bankietowa
  118. [Sport]   koncertowa lub gimnastyczna
  119.   koncertowa lub konferencyjna
  120.   koncertowa lub operacyjna
  121.   koncertowa lub sądowa
  122.   koncertowa lub wykładowa
  123. [Muzyka]   koncertowa w filharmonii
  124. [Technika]   konferencyjna albo balowa
  125.   konferencyjna albo koncertowa
  126.   konferencyjna albo operacyjna
  127.   konferencyjna albo s?dowa
  128.   konferencyjna albo sądowa
  129.   konferencyjna b?d? balowa
  130.   konferencyjna b?d? operacyjna
  131.   konferencyjna b?d? s?dowa
  132.   konferencyjna bądź koncertowa
  133.   konferencyjna bądź operacyjna
  134.   konferencyjna bądź sądowa
  135. [Technika]   konferencyjna lub balowa
  136.   konferencyjna lub koncertowa
  137.   konferencyjna lub operacyjna
  138.   konferencyjna lub rozpraw
  139. [Prawo i polityka]   konferencyjna lub s?dowa
  140.   konferencyjna lub sądowa
  141. [Technika]   kongresowa w Warszawie
  142. [Edukacja]   lekcyjna w szkole
  143. [Technika]   lokal obszerny
  144. [Technika]   mi?dzy pokojem a aul?
  145. [Geografia]   miasto w pó?nocnym Maroku
  146. [Geografia]   miasto w pó?nocnym Maroku, przy uj?ciu rzeki Bu Raghragh;
  147. [Geografia]   miasto w Szwecji w regionie Västernorrland.
  148.   miejsce konferencji
  149. [Sport]   mo?e by? gimnastyczna
  150.   mo?e by? rozpraw
  151.   może być rozpraw
  152. [Muzyka]   Nicola, 1713-1801, w?oski kompozytor, pedagog i teoretyk muzyki
  153.   niejedna w pa?acu
  154.   niejedna w szpitalu
  155. [Edukacja]   np. gimnastyczna
  156. [Medycyna]   np. izolatka
  157.   np. kinowa
  158.   obrad albo operacyjna
  159.   obrad bądź operacyjna
  160.   obrad lub operacyjna
  161. [Medycyna]   operacyjna
  162.   operacyjna albo balowa
  163.   operacyjna albo gimnastyczna
  164.   operacyjna albo koncertowa
  165.   operacyjna albo konferencyjna
  166.   operacyjna albo obrad
  167.   operacyjna albo tronowa
  168.   operacyjna albo wykładowa
  169.   operacyjna albo zabiegowa
  170.   operacyjna b?d? gimnastyczna
  171.   operacyjna b?d? koncertowa
  172.   operacyjna b?d? konferencyjna
  173.   operacyjna b?d? zabiegowa
  174.   operacyjna bądź balowa
  175.   operacyjna bądź koncertowa
  176.   operacyjna bądź obrad
  177.   operacyjna bądź tronowa
  178.   operacyjna bądź wykładowa
  179.   operacyjna bądź zabiegowa
  180.   operacyjna lub balowa
  181.   operacyjna lub gimnastyczna
  182.   operacyjna lub koncertowa
  183.   operacyjna lub konferencyjna
  184. [Technika]   operacyjna lub lekcyjna
  185.   operacyjna lub obrad
  186.   operacyjna lub tronowa
  187. [Medycyna]   operacyjna lub wyk?adowa
  188.   operacyjna lub wykładowa
  189.   operacyjna lub zabiegowa
  190. [Medycyna]   operacyjna w szpitalu
  191. [Technika]   pokój balowy
  192. [Technika]   pokój do ta?ców
  193. [Technika]   pokój du?y
  194. [Prawo i polityka]   pokój obrad
  195. [Medycyna]   pokój szpitalny, du?y
  196. [Technika]   pokój w pa?acu
  197. [Przysłowia]   pokój w salamandrze
  198. [Technika]   pomieszczenie du?e
  199.   pomieszczenie na konferencje
  200. [Medycyna]   pomieszczenie szpitalne
  201.   przen. audytorium, forum, publika
  202.   przen. publiczno??, uczestnicy, widownia
  203.   przen. widzowie, s?uchacze, zebrani
  204. [Technika]   reprezentacyjne pomieszczenie
  205.   rozpraw albo balowa
  206.   rozpraw albo gimnastyczna
  207.   rozpraw b?d? balowa
  208.   rozpraw b?d? gimnastyczna
  209.   rozpraw bądź balowa
  210.   rozpraw bądź gimnastyczna
  211. [Prawo i polityka]   rozpraw lub balowa
  212.   rozpraw lub gimnastyczna
  213.   rozpraw w s?dzie
  214.   s?dowa albo balowa
  215.   s?dowa albo konferencyjna
  216.   s?dowa b?d? balowa
  217.   s?dowa b?d? konferencyjna
  218.   s?dowa lub balowa
  219.   s?dowa lub kinowa
  220. [Prawo i polityka]   s?dowa lub konferencyjna
  221. [Prawo i polityka]   s?dowa lub tronowa
  222. [Technika]   salka, aula, klasa
  223.   sądowa albo balowa
  224.   sądowa albo koncertowa
  225.   sądowa bądź balowa
  226.   sądowa bądź koncertowa
  227.   sądowa lub balowa
  228.   sądowa lub koncertowa
  229. [Technika]   szpitalna lub kinowa
  230. [Medycyna]   szpitalny pokój
  231. [Geografia]   Ša?a ; miasto w S?owacji, w kraju nitrza?skim.
  232.   taneczna albo wyk?adowa
  233.   taneczna albo wykładowa
  234.   taneczna bądź wykładowa
  235.   taneczna lub wyk?adowa
  236.   taneczna lub wykładowa
  237.   tronowa albo balowa
  238.   tronowa albo operacyjna
  239.   tronowa b?d? balowa
  240.   tronowa bądź operacyjna
  241.   tronowa lub balowa
  242.   tronowa lub operacyjna
  243.   uczelniana aula
  244. [Edukacja]   w szkole gimnastyczna
  245.   widowiskowa albo gimnastyczna
  246.   widowiskowa b?d? gimnastyczna
  247.   widowiskowa bądź gimnastyczna
  248.   widowiskowa lub gimnastyczna
  249. [Technika]   wielki pokój
  250. [Technika]   wn?trze w budynku
  251. [Edukacja]   wyk?adowa
  252. [Edukacja]   wyk?adowa - to aula
  253.   wyk?adowa albo balowa
  254.   wyk?adowa albo taneczna
  255.   wyk?adowa b?d? balowa
  256. [Edukacja]   wyk?adowa du?a
  257. [Edukacja]   wyk?adowa lub audiencyjna
  258.   wyk?adowa lub balowa
  259.   wyk?adowa lub koncertowa
  260.   wyk?adowa lub taneczna
  261. [Edukacja]   wyk?adowa na uczelni
  262.   wykładowa albo audiencyjna
  263.   wykładowa albo balowa
  264.   wykładowa albo koncertowa
  265.   wykładowa albo operacyjna
  266.   wykładowa albo taneczna
  267.   wykładowa bądź balowa
  268.   wykładowa bądź koncertowa
  269.   wykładowa bądź operacyjna
  270.   wykładowa bądź taneczna
  271.   wykładowa bąź audiencyjna
  272.   wykładowa lub audiencyjna
  273.   wykładowa lub balowa
  274.   wykładowa lub koncertowa
  275.   wykładowa lub operacyjna
  276.   wykładowa lub taneczna
  277.   wykładowa na uczelni
  278.   z tronem - tronowa
  279.   zabiegowa albo operacyjna
  280.   zabiegowa b?d? operacyjna
  281.   zabiegowa bądź operacyjna
  282.   zabiegowa lub operacyjna

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: