Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem agramatyzm Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

agramatyzm


  1. [Edukacja]   b??dne budowanie zda?, niezdolno?? tworzenia poprawnych form gramatycznych, u dzieci jest objawem fizjologicznym, u doros?ych wyst?puje przy niedorozwoju umys?owym lub w wypadku uszkodzenia o?rodkowego uk?adu nerwowego
  2. [Medycyna]   niezdolno?? do ??czenia wyrazów w zdania
  3.   niezdolność do prawidłowego łączenia wyrazów w zdania

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: