Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem akcent Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

akcent


  1. [Literatura]   akcencik , zaakcentowanie , emfaza
  2.   charakterystyczny dla kogo? sposób wypowiadania wyrazów
  3.   ci?gle pada, jak si? gada
  4.   ciągle pada, jak się gada
  5.   detal, sk?adnik, fragment
  6. [Sztuka]   ekspresja, intonacja, podkre?lenie
  7.   element wyró?niaj?cy si?, nadaj?cy ca?o?ci okre?lony charakter
  8.   emfaza, nacisk
  9.   fonetyczne wyró?nienie
  10.   fonetyczne wyróżnienie
  11.   gdy si? go stawia, to on pada
  12.   gdy się go stawia to on pada
  13.   k?adziemy go na przedostatniej sylabie
  14.   k?adziemy, gdy mówimy
  15.   k?adziony na przedostatniej sylabie
  16.   k?adziony na sylab?
  17.   kładziemy go, gdy mówimy
  18.   kładziony na sylabę
  19.   nacisk na jedn? z sylab wyrazu
  20. [Edukacja]   nacisk na sylab?
  21.   nacisk na sylabę
  22. [Edukacja]   nacisk w wymowie
  23. [Edukacja]   nie wyst?puje w enklitykach
  24.   on pada, gdy się go stawia
  25.   ornament, niuans
  26.   ozdoba, ozdobnik, upi?kszenie
  27.   pada na sylab?
  28.   pada na sylab? w wyrazie
  29.   pada na sylabę
  30. [Literatura]   pada na zg?osk?
  31.   podkre?lenie, uwydatnienie czego?
  32.   przen. odcie?
  33.   przen. szczegó?
  34. [Sztuka]   przycisk, odcie? i szczegó?
  35. [Muzyka]   silniejsze zaznaczenie jakiego? d?wi?ku w utworze muzycznym
  36. [Edukacja]   sposób mówienia, wymowa
  37. [Edukacja]   swoisto?? wymowy
  38. [Sztuka]   szczegó?, element wyró?niaj?cy si?, nadaj?cy ca?o?ci okre?lony charakter
  39.   ton, nuta
  40.   uderzenie sylab?
  41.   uwydatnienie
  42. [Literatura]   uwydatnienie , wzmocnienie , podkre?lenie
  43.   w deszczu te? pada
  44. [Edukacja]   w odgadywanym s?owie pada na pierwsz? sylab?
  45. [Literatura]   w przeno?ni ; element , ozdobienie
  46. [Literatura]   w przeno?ni ; wyraz, rys, zabarwienie, ton, nuta, ekspresja, intonacja
  47.   wymowa
  48. [Muzyka]   wyraźne zaznaczenie dźwięku w utworze muzycznym
  49. [Literatura]   wyró?nienie sylaby w wyrazie
  50.   wyró?nienie sylaby w wyrazie albo wyrazu w zdaniu za pomoc? nasilenia g?osu
  51.   wyró?nienie sylaby w wyrazie lub wyrazu w zdaniu za pomoc? nasilenia g?osu
  52.   wyróżnia sylaby w wyrazie
  53. [Literatura]   zabarwienie uczuciowe, nastrojowe, charakter wypowiedzi; odcie?, wyraz
  54. [Muzyka]   zaznaczanie jakiego? d?wi?ku lub wspó?brzmienia w utworze muzycznym
  55.   zdradza cudzoziemca
  56. [Edukacja]   zdradza obcokrajowca
  57. [Edukacja]   znak graficzny nad liter?
  58.   znak graficzny nad literą
  59. [Literatura]   znak graficzny umieszczony nad albo pod liter?
  60.   znak graficzny umieszczony nad lub pod liter?
  61. [Edukacja]   znak graficzny umieszczony nad lub pod liter?, wskazuj?cy na sposób jej wymawiania

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: