Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem akcyjny Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

akcyjny


  1.   dorywczy, dora?ny
  2. [Ekonomia]   nierytmiczny , kampanijny
  3. [Ekonomia]   niesta?y , nieregularny
  4. [Ekonomia]   niesystematyczny , nierównomierny
  5. [Ekonomia]   odnosz?cy si? do akcji papierów warto?ciowych
  6. [Ekonomia]   udzia?owy , w?a?cicielski
  7. [Technika]   zwi?zany z akcj? - zorganizowanego dzia?ania maj?cego charakter jednorazowy

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: