Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem akta Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

akta


  1. [Literatura]   "... Odessy" Forsytha
  2. [Literatura]   "... Odessy", powie?? Forsytha
  3. [Literatura]   "... Odessy", powie?? Fredericka Forsytha
  4. [Literatura]   "... Odessy", sfilmowana powieść Forsytha
  5. [Film]   ".... Odessy" tytu? filmu
  6. [Prawo i polityka]   ... osobowe pracowników, le?? w dziale kadr
  7. [Prawo i polityka]   ... stanu cywilnego, z informacjami o narodzinach, ?lubach, zgonach
  8.   ...lustracyjne w sądzie
  9.   ?ywio? biuralisty
  10. [Prawo i polityka]   ?ywio? biurokraty
  11.   ?ywio? urz?dnika
  12. [Gastronomia]   analogia: spi?arnia - przetwory, archiwum - ?
  13. [Prawo i polityka]   archiwalia
  14.   archiwalne papiery
  15. [Ekonomia]   biurowe papierzyska
  16. [Prawo i polityka]   bywaj? tajne
  17.   bywają tajne
  18. [Prawo i polityka]   dobrze czuj? si? w segregatorze
  19. [Prawo i polityka]   dokumentacja procesu
  20. [Prawo i polityka]   dokumentacja s?dowa
  21.   dokumentacja sądowa
  22. [Prawo i polityka]   dokumentacja sprawy
  23.   dokumentacja sprawy s?dowej
  24.   dokumentacja sprawy sądowej
  25. [Prawo i polityka]   dokumenty
  26. [Prawo i polityka]   dokumenty archiwalne
  27.   dokumenty dla s?dziego
  28.   dokumenty na biurku adwokata
  29. [Prawo i polityka]   dokumenty na biurku notariusza
  30. [Prawo i polityka]   dokumenty na stole s?dziego
  31.   dokumenty na stole sędziego
  32. [Prawo i polityka]   dokumenty procesowe
  33.   dokumenty przed sędzią
  34. [Prawo i polityka]   dokumenty s?dowe
  35.   dokumenty sądowe
  36.   dokumenty sędziego
  37. [Prawo i polityka]   dokumenty sprawy
  38.   dokumenty sprawy s?dowej
  39. [Prawo i polityka]   dokumenty urz?dowe
  40.   dokumenty urzędowe
  41. [Prawo i polityka]   dokumenty w archiwum
  42. [Ekonomia]   dokumenty w kadrach
  43.   dokumenty w s?dowych teczkach
  44.   dokumenty w s?dzie
  45. [Ekonomia]   dokumenty w segregatorze
  46. [Prawo i polityka]   dokumenty w tomach
  47.   dokumenty w urz?dzie
  48. [Prawo i polityka]   dokumenty w urzędzie
  49.   dokumenty z archiwum
  50.   dokumenty z USC
  51.   dokumenty, papiery
  52. [Prawo i polityka]   dossier
  53. [Prawo i polityka]   dossier dla s?dziego
  54. [Prawo i polityka]   dotycz? sprawy
  55.   dotyczą sprawy
  56.   gromadzone w archiwum
  57.   jurysta z nich korzysta
  58.   ko?cz? w archiwum
  59.   kończą w archiwum
  60. [Ekonomia]   ksi?gi handlowe
  61.   ksi?gi s?dowe
  62. [Prawo i polityka]   ksi?gi w Urz?dzie Stanu Cywilnego
  63. [Prawo i polityka]   ksi?gi w USC
  64.   kurz? si? na pó?kach
  65.   kurz? si? w archiwum
  66.   le?? na stole s?dziowskim
  67. [Prawo i polityka]   le?? przed s?dzi?
  68. [Prawo i polityka]   le?? w archiwum
  69. [Prawo i polityka]   le?akuj? w archiwum
  70.   lektura adwokata
  71.   lektura dla adwokata
  72.   lektura prawnika
  73.   lektura prokuratora
  74.   leżą przed sędzią
  75.   leżą w archiwum
  76. [Prawo i polityka]   liczne w USC
  77. [Prawo i polityka]   Lustracyjne dokumenty
  78. [Prawo i polityka]   materia? dla s?du
  79. [Prawo i polityka]   materia?y ?ród?owe
  80. [Prawo i polityka]   materia?y post?powania przygotowawczego
  81.   materiały dla sądu
  82. [Prawo i polityka]   mo?e by? z nich wyci?g
  83. [Prawo i polityka]   mog? by? tajne
  84. [Prawo i polityka]   na biurku adwokata
  85.   na biurku prawnika
  86.   na pó?kach w archiwum
  87.   na półkach archiwum
  88. [Prawo i polityka]   najbezpieczniejsze w archiwach
  89. [Prawo i polityka]   notarialne dokumenty
  90. [Prawo i polityka]   np. osobowe
  91. [Prawo i polityka]   opas?e przed s?dzi?
  92. [Prawo i polityka]   opas?e, wi?c nie wstan?, gdy s?d idzie
  93.   papiery kadrowej
  94.   papiery na stole s?dziego
  95. [Prawo i polityka]   papiery s?dowe
  96.   papiery sądowe
  97. [Prawo i polityka]   papiery sprawy
  98. [Prawo i polityka]   papiery urz?dowe
  99.   papiery w archiwum
  100.   papiery w biurze
  101. [Ekonomia]   papiery w segregatorze
  102. [Prawo i polityka]   papiery w urz?dzie
  103. [Prawo i polityka]   papiery wa?ne
  104.   papiery z archiwum
  105.   papiery z USC
  106.   papiery ze stanu cywilnego
  107.   papiery, dokumenty
  108.   papierzyska w archiwum
  109.   pasuj? do Atki i ataku
  110. [Prawo i polityka]   personalne lub s?dowe
  111. [Prawo i polityka]   pi?trz? si? przed s?dzi?
  112.   piętrzą się w archiwum
  113.   pisma s?u??ce celom prawnym
  114. [Prawo i polityka]   pisma urz?dowe
  115. [Prawo i polityka]   pisma wszelkie
  116.   plik wa?nych dokumentów
  117.   pod opiek? archiwisty
  118.   pokrywaj? si? kurzem w archiwum
  119.   pokrywają się kurzem w archiwum
  120.   prokuratorskie dokumenty
  121.   przechowywane w archiwach
  122.   przechowywane w archiwum
  123. [Prawo i polityka]   przechowywane w s?dowych archiwach
  124. [Prawo i polityka]   przechowywane w s?dowym archiwum
  125. [Prawo i polityka]   przed s?dzi?
  126.   przegl?dane przez prawnika
  127.   przeglądane przez prawnika
  128.   przeglądane przez sędziego
  129.   przemawiaj? do prokuratora
  130. [Prawo i polityka]   s?dowe dokumenty
  131.   s?dowe ksi?gi
  132. [Prawo i polityka]   s?dowe lub personalne
  133.   s?dowe papiery
  134. [Prawo i polityka]   s?dowe teczki
  135.   s?dowe w teczkach
  136.   sądowe księgi
  137.   sądowe papiery
  138.   sądowe w teczkach
  139.   składowane w archiwum
  140.   spi?te w segregatorze
  141.   spięte w biurze, sądzie
  142. [Prawo i polityka]   spisane zeznania i fakty
  143.   starzej? si? w archiwum
  144. [Prawo i polityka]   stos papierów w urz?dzie
  145. [Prawo i polityka]   strony w s?dzie
  146. [Prawo i polityka]   tajne papiery
  147. [Prawo i polityka]   tajne w archiwum
  148. [Prawo i polityka]   teczka, dossier
  149. [Prawo i polityka]   teki bezpieki
  150.   teki SB
  151.   teki Stasi
  152. [Prawo i polityka]   urz?dowe dokumenty
  153. [Prawo i polityka]   urz?dowe papiery
  154.   urz?dowe papierzyska
  155.   urzędowe dokumenty
  156.   urzędowe pisma
  157.   uwi?zione w segregatorach
  158.   w archiwach ich przybywa
  159. [Prawo i polityka]   w archiwum
  160. [Prawo i polityka]   w archiwum le??
  161. [Prawo i polityka]   w archiwum one le??
  162.   w dossier
  163. [Prawo i polityka]   w ka?dym urz?dzie
  164. [Prawo i polityka]   w segregatorach
  165. [Prawo i polityka]   w segregatorach notariusza
  166. [Prawo i polityka]   w segregatorze
  167. [Prawo i polityka]   w teczce
  168. [Prawo i polityka]   w teczce prokuratora
  169. [Prawo i polityka]   wa?ne archiwalia
  170. [Prawo i polityka]   wa?ne dokumenty
  171. [Prawo i polityka]   wa?ne papiery
  172.   ważne dokumenty
  173. [Prawo i polityka]   wertowane przez adwokata
  174.   wertowane przez sędziego
  175.   wertuje je adwokat
  176.   wertuje je archiwista
  177.   wertuje je historyk
  178. [Prawo i polityka]   wiele ich w archiwum
  179. [Prawo i polityka]   wnikliwie studiuje je prokurator
  180.   wszelkie pisma urzędowe
  181.   wype?niaj? pó?ki w archiwum
  182.   wypełniają półki w archiwum
  183. [Prawo i polityka]   z nich wyci?g
  184. [Prawo i polityka]   z?o?one w archiwum
  185.   zakurzone dokumenty
  186.   zakurzone w archiwum
  187.   zakurzone z archiwum
  188. [Prawo i polityka]   zalegaj? archiwa
  189.   zalegaj? archiwum
  190.   zalegaj? pó?ki w archiwum
  191.   zalegaj? w archiwum
  192.   zalegają na półkach archiwum
  193.   zalegają półki w archiwum
  194.   zalegają w archiwum
  195. [Prawo i polityka]   zapoznaje si? z nimi prokurator
  196. [Prawo i polityka]   zawarto?? segregatora
  197.   zbiory dokumentów
  198. [Prawo i polityka]   zbiór dokumentów
  199. [Prawo i polityka]   zbiór dokumentów dotycz?cych jakiej? sprawy
  200.   zbiór dokumentów s?dowych
  201.   zbiór dokumentów sądowych
  202. [Prawo i polityka]   zbiór dokumentów urz?dowych
  203. [Prawo i polityka]   zbiór ksi?g zawieraj?cych dokumenty, zbiór dokumentów (archiwalnych, notarialnych, personalnych, stanu cywilnego)
  204.   zbiór s?dowych dokumentów
  205.   zbiór sądowych dokumentów
  206.   zbiór urz?dowych dokumentów
  207.   zbiór urzędowych dokumentów
  208.   zestaw dokumentów
  209.   zgromadzone w archiwach
  210.   żywioł biuralisty

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: