Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem andezyn Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

andezyn


  1. [Geografia]   kamie? szlachetny
  2. [Chemia]   minera? w sk?adzie ska? magmowych
  3. [Geografia]   minera? wchodz?cy w sk?ad ska? magmowych
  4. [Chemia]   minera? z gromady krzemianów zaliczany do plagioklazów
  5. [Geografia]   minera? z grupy plagioklazów,glinokrzemian sodu i wapnia

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: