Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem anomia Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

anomia


  1. [Medycyna]   jedna z form alienacji, stan apatii
  2. [Medycyna]   niemo?no?? nazwania przedmiotu, mimo wiedzy do czego on s?u?y;
  3. [Filozofia]   podstawa anomizmu
  4. [Filozofia]   rozpad norm i wi?zi spo?ecznych w czasach kryzysów
  5. [Filozofia]   rozpad wi?zi spo?ecznych jako efekt rozpadu norm spo?ecznych
  6. [Filozofia]   stan spo?ecze?stwa wynik?y z rozpadu powszechnie przyj?tych norm post?powania
  7. [Filozofia]   stan wyobcowania i dezorientacji jednostki
  8. [Filozofia]   stan wyobcowania i dezorientacji jednostki w takiej sytuacji
  9. [Medycyna]   zaburzenie mowy
  10. [Filozofia]   zjawisko spo?eczne polegaj?ce na rozpadzie powszechnie przyj?tych norm i wi?zi spo?ecznych

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: