Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem automatyczny Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

automatyczny


  1. [Technika]   b?d?cy automatem, wykonany za pomoc? automatu, samoczynny, mechaniczny
  2. [Technika]   dzia?aj?cy na zasadzie automatu, samoczynnie
  3.   instynktowny , impulsywny , samorzutny , spontaniczny
  4.   machinalny , nieumy?lny , nierozmy?lny , rutyniarski
  5. [Filozofia]   mimowiedny , mimowolny , pod?wiadomy , nie?wiadomy
  6. [Filozofia]   nieuchronny , nieunikniony , pewny
  7.   odruchowy , pop?dowy , bezmy?lny
  8. [Technika]   powtarzaj?cy zaprogramowane czynno?ci
  9. [Technika]   samosteruj?cy , samonastawny
  10. [Technika]   wykonuj?cy ca?y cykl pracy bez udzia?u cz?owieka
  11. [Medycyna]   wykonuj?cy czynno?ci bezwiednie, bezmy?lnie
  12. [Technika]   zmechanizowany , zautomatyzowany

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: