Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem bagaż Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

bagaż


  1. [Technika]   "czeka" w przechowalni
  2.   ...doświadczeń życiowych
  3.   bambetle podróżnego
  4. [Geografia]   brany w podró?
  5.   dawn. ekwipa?
  6.   dawny ekwipaż
  7.   do?wiadcze? ?yciowych
  8.   do?wiadcze? albo podr?czny
  9.   do?wiadcze? b?d? podr?czny
  10. [Geografia]   do?wiadcze? lub podr?czny
  11.   doświadczeń albo podręczny
  12.   doświadczeń albo wiedzy
  13.   doświadczeń bądź podręczny
  14.   doświadczeń bądź wiedzy
  15.   doświadczeń lub podręczny
  16.   doświadczeń lub wiedzy
  17. [Technika]   eczy osobiste spakowane do walizek, kufrów, plecaków , przeznaczone do przewo?enia
  18. [Technika]   ekwipa?, wyposa?enie, ekwipunek
  19. [Pojazdy]   jego waga nie zra?a tragarza
  20. [Pojazdy]   manele pasa?era
  21.   mo?e by? podr?czny
  22. [Technika]   mo?na go nada?
  23.   może być podręczny
  24.   można go nadać
  25.   na pó?ce w przedziale
  26.   niesiony przez numerowego
  27.   niesiony przez tragarza
  28. [Technika]   noszony przez tragarza
  29.   paki , bambetle , manatki , klamoty
  30.   pilnuj go w podróży
  31. [Technika]   pod opiek? tragarza
  32.   podr?czny albo do?wiadcze?
  33.   podr?czny b?d? do?wiadcze?
  34.   podr?czny lub do?wiadcze?
  35.   podr?czny podró?nego
  36. [Geografia]   podr?czny u podró?nika
  37. [Pojazdy]   podr?czny w podró?y
  38.   podr?czny w samolocie
  39.   podr?czny w walizce
  40.   podręczny albo doświadczeń
  41.   podręczny lub doświadczeń
  42. [Pojazdy]   podró?, walizka, tragarz
  43.   podró?ne manatki
  44. [Geografia]   podró?ny lub do?wiadcze?
  45.   podró?ny ma go przy sobie
  46.   pospolicie; majdan , manele
  47.   przenosi go tragarz
  48.   rzeczy , walizki , walizy , kufry
  49. [Technika]   rzeczy podró?nego
  50.   rzeczy w podró?y
  51.   rzeczy, walizki, kufry
  52.   taszczony przez tragarza
  53.   tobo?ki , tobo?y , t?umoki , pakunki
  54.   torba podró?nego
  55.   w przechowalni
  56.   walizka podró?nego
  57.   walizka z dworca
  58.   walizki
  59. [Geografia]   walizki podró?nego
  60. [Geografia]   walizy podró?ne
  61. [Technika]   walizy podró?nego
  62. [Pojazdy]   walizy przy podró?nym
  63.   walizy turysty
  64.   wiedzy albo doświadczeń
  65.   wiedzy bądź doświadczeń
  66.   wiedzy lub doświadczeń
  67. [Pojazdy]   wybiera si? w podró?
  68. [Technika]   wysy?any za op?at? do miejsca przeznaczenia poci?giem, samolotem
  69.   zostawiany w przechowalni

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: