Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem banda Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

banda


  1. [Film]   "Dzika ..." - western z 1969 roku w re?yserii Sama Peckinpaha
  2. [Geografia]   ... Aceh, dawniej Kutaraja, miasto na pó?nocy Sumatry, przy uj?ciu rzeki Aceh
  3. [Muzyka]   ... i Wanda, polski zespó? pop-rockowy, za?o?ony w 1982 roku
  4. [Film]   ameryka?ski film z 1928 roku w re?yserii Lewisa Milestone'a
  5. [Prawo i polityka]   bractwo, bra?, klika, towarzystwo, ferajna, mafia
  6. [Gry]   brzeg bilardu
  7. [Żeglarstwo]   brzeg statku
  8.   cywil...
  9.   element stroju korporacji akademickich, rodzaj szarfy
  10. [Prawo i polityka]   gang
  11. [Prawo i polityka]   grupa chuliganów
  12. [Literatura]   grupa literacko - artystyczna 1909-10 z Wilna
  13. [Prawo i polityka]   grupa oprychów
  14.   grupa opryszków
  15.   grupa przest?pców
  16.   grupa przest?pcza
  17. [Prawo i polityka]   grupa przest?pcza, gang
  18.   grupa rozbójnicza
  19. [Prawo i polityka]   grupa, bojówka, paczka, paka, kompania
  20. [Prawo i polityka]   grupka osób pope?niaj?cych czyny niezgodne z prawem
  21. [Prawo i polityka]   Hastings Kamuzu, 1906-97, polityk Malawi, prezydent 1966-94, dyktator
  22. [Prawo i polityka]   Hastings Kamuzu,ur. 1906,polityk z Malawi,w l. 1964-1994 premier,1966-1994 prezydent
  23. [Sport]   horda wokó? lodowiska
  24. [Zoologia]   horda, kupa, sfora, tabun, t?um, ?awa, ci?ba
  25. [Sztuka]   kapeluszowa maska w Gwinei
  26. [Sport]   kraw??nik toru wy?cigowego
  27. [Gry]   listwa wokó? sto?u bilardowego
  28. [Geografia]   lud afryka?ski z Kamerunu
  29. [Prawo i polityka]   mafia, szajka
  30. [Geografia]   miasto w pó?nocnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
  31. [Geografia]   morze na Oceanie Spokojnym
  32. [Geografia]   morze Oceanu Spokojnego, mi?dzy wyspami Celebes, Molukkami i Seram
  33. [Geografia]   morze otwarte po?o?one w zachodniej cz??ci Oceanu Spokojnego
  34. [Sport]   ogrodzenie lodowiska
  35. [Technika]   ogrodzenie ochronne, zapora, ?cianka, murek
  36. [Sport]   ogrodzenie toru wy?cigowego
  37. [Sport]   ogrodzenie zabezpieczaj?ce lodowisko
  38. [Sport]   ogrodzenie zabezpieczaj?ce ustawiane na kraw?dziach torów saneczkowych
  39.   ogrodzeniowa szajka
  40. [Sport]   okala lodowisko
  41. [Muzyka]   orkiestra wojskowa
  42.   otacza hokejowe boisko
  43. [Sport]   p?otek lodowiska
  44. [Film]   polski film z roku 1964, w re?yserii Zbigniew Ku?mi?ski
  45.   potocznie grupa, gromada osób
  46.   przest?pcza grupa
  47. [Sport]   rodzaj ?ciany, otaczaj?cej pole gry
  48. [Prawo i polityka]   szajka
  49. [Prawo i polityka]   szajka przest?pcza
  50.   szajka wokó? boiska
  51. [Sport]   szajka wokó? lodowiska.
  52. [Muzyka]   w?drowna orkiestra (instrumenty d?te)
  53. [Zoologia]   wataha, ha?astra, zgraja, czereda, chmara, szara?cza
  54.   wko?o lodowiska
  55. [Sport]   wokó? lodowiska
  56.   wokół lodowiska
  57. [Geografia]   wyspy w archipelagu Moluków
  58. [Prawo i polityka]   zgraja rabusiów
  59. [Sport]   zgraja wokó? lodowiska

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: