Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem behawioryzm Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

behawioryzm


  1. [Medycyna]   badanie psychiki cz?owieka na zasadzie jego post?powania i reagowania na bod?ce zewn?trzne
  2. [Literatura]   cechy tego kierunku widoczne s? w prozie Ernesta Hemingwaya
  3. [Medycyna]   kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, przede wszystkim w USA
  4. [Filozofia]   kierunek w psychologii XX wieku
  5. [Zoologia]   pogl?d, który uznawa? zwierz?ta za ?ywe automaty
  6. [Zoologia]   pogl?d, wg którego uczucia ludzkie s? automatycznymi odruchami
  7. [Literatura]   tendencja literacka XX-wiecznej prozy fabularnej, przedstawiaj?ca E.Hemingway, E.Caldwell, J.Steinbeck
  8. [Filozofia]   twierdzi, ?e zjawiska psychiczne s? ubocznymi efektami dzia?ania mózgu
  9. [Literatura]   znamiona tego kierunku widoczne s? w prozie Tadeusza Borowskiego

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: