Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem bieg Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

bieg


  1. [Sport]   ... my?liwski konno
  2. [Sport]   ... my?liwski konno, polega na ?ciganiu je?d?ca z przywi?zan? lisi? kit?
  3. [Sport]   42195 metrów, czyli maraton
  4. [Sport]   ?ciganie si? mi?dzy startem a met?
  5. [Technika]   ci?g
  6. [Prawo i polityka]   ci?g, tok sprawy
  7.   ciąg, tok sprawy
  8.   dolny albo górny rzeki
  9.   dolny bądź górny rzeki
  10. [Geografia]   dolny lub górny rzeki
  11. [Sport]   domena kenijskich lekkoatletów
  12. [Literatura]   dzianie si?, odbywanie si?, rozwijanie si? zdarze?, my?li, przebieg, tok
  13. [Sport]   galop lub maraton
  14. [Sport]   galop, galopada
  15. [Sport]   galopowanie
  16. [Sport]   gonitwa
  17. [Sport]   gonitwa, przebie?ka
  18.   górny albo dolny rzeki
  19.   górny bądź dolny rzeki
  20. [Geografia]   górny lub dolny - rzeki
  21.   górny lub dolny rzeki
  22.   ja?owy ruch
  23. [Pojazdy]   ja?owy ruch?
  24.   jałowy albo maratoński
  25.   jałowy albo roboczy
  26.   jałowy bądź maratoński
  27.   jałowy bądź roboczy
  28.   jałowy lub maratoński
  29.   jałowy lub roboczy
  30. [Technika]   jedna z pozycji przek?adni w mechanizmie nap?dowym reguluj?ca pr?dko?? jazdy
  31.   jest nim maraton
  32. [Zoologia]   k?us
  33. [Sport]   ka?da z konkurencji sportowych polegaj?ca na pokonywaniu okre?lonego dystansu
  34. [Geografia]   kierunek struktur geologicznych
  35.   kłus
  36. [Sport]   konkurencja lekkoatletyczna
  37. [Sport]   konkurencja sportowa
  38.   marato?ski albo sztafetowy
  39.   marato?ski b?d? sztafetowy
  40. [Sport]   marato?ski lub na prze?aj
  41.   marato?ski lub sztafetowy
  42.   maraton
  43. [Sport]   maraton albo sprint
  44.   maraton b?d? sprint
  45.   maraton bądź sprint
  46. [Sport]   maraton lub galop
  47. [Sport]   maraton lub sprint
  48.   maraton, sprint
  49.   maratoński albo jałowy
  50.   maratoński albo na przełaj
  51.   maratoński albo sztafetowy
  52.   maratoński bądź na przełaj
  53.   maratoński bądź sztafetowy
  54.   maratoński bądż jałowy
  55.   maratoński lub jałowy
  56.   maratoński lub na przełaj
  57.   maratoński lub sztafetowy
  58. [Przysłowia]   marzenie ?ci?tej nogi
  59. [Sport]   mkni?cie
  60.   mo?e by? przez p?otki
  61. [Historia]   mo?e by? zdarze?, historii
  62. [Historia]   mo?e by? zdarze?, historii, przebieg, tok, nurt, rozwój, ewolucja
  63.   może być przez płotki
  64. [Sport]   na 110 m przez p?otki
  65. [Sport]   na 3000 metrów z przeszkodami
  66. [Sport]   na 3000m z przeszkodami
  67. [Sport]   na dystansie i w skrzyni
  68.   na przełaj albo maratoński
  69.   na przełaj bądź maratoński
  70.   na przełaj lub maratoński
  71. [Prawo i polityka]   nada? ... sprawie, czyli sprawi?, ?e co? b?dzie za?atwione
  72.   nadaje si? go sprawie
  73.   nadaje się go sprawie
  74. [Sport]   najd?u?szy - marato?ski
  75.   najd?u?szy to maraton
  76.   najdłuższy... to maraton
  77. [Medycyna]   naturalny cykliczny ruch cz?owieka
  78. [Sport]   nazwy konkurencji wchodz?cych w sk?ad pi?cioboju nowoczesnego
  79. [Sport]   np. d?ugodystansowy
  80.   np. maraton
  81. [Sport]   np. na prze?aj
  82.   np. sprint
  83. [Sport]   np. stumetrówka
  84. [Sport]   o puchar rektora, uczelniana impreza sportowa
  85. [Sport]   pęd
  86. [Muzyka]   pi?ty w piosence Budki Suflera
  87. [Technika]   pierwszy lub wsteczny
  88.   pierwszy, drugi, trzeci... w skrzyni
  89. [Medycyna]   po zdrowie
  90. [Sport]   pospieszne przebieranie nogami
  91. [Technika]   poszczególne prze?o?enie skrzyni biegów
  92. [Geografia]   pr?d rzeki
  93. [Geografia]   pr?d wody
  94.   prze??jowy albo przez p?otki
  95.   prze??jowy b?d? przez p?otki
  96.   prze??jowy lub przez p?otki
  97.   prze??jowy w terenie
  98.   prze?ajowy albo sztafetowy
  99.   prze?ajowy b?d? sztafetowy
  100.   prze?ajowy lub sztafetowy
  101.   prze?ajowy w terenie
  102. [Prawo i polityka]   przebieg
  103. [Prawo i polityka]   przebieg post?powania, up?yw terminu
  104.   przełajowy albo przez płotki
  105.   przełajowy albo sztafetowy
  106.   przełajowy bądź przez płotki
  107.   przełajowy bądź sztafetowy
  108.   przełajowy lub przez płotki
  109.   przełajowy lub sztafetowy
  110. [Sport]   przemieszczanie si?, ruch, jazda, podró?
  111. [Sport]   przez p?otki
  112.   przez p?otki albo prze??jowy
  113.   przez p?otki b?d? prze??jowy
  114.   przez p?otki lub prze??jowy
  115.   przez płotki albo przełajowy
  116.   przez płotki albo wsteczny
  117.   przez płotki bądź przełajowy
  118.   przez płotki bądź wsteczny
  119.   przez płotki lub przełajowy
  120.   przez płotki lub wsteczny
  121.   roboczy albo jałowy
  122.   roboczy bądź jałowy
  123.   roboczy lub jałowy
  124.   rozstawny to sztafeta
  125. [Technika]   ruch maszyny lub pojazdu
  126. [Technika]   ruch, przemieszczanie si? czego?, funkcjonowanie czego?, jakich? mechanizmów
  127. [Medycyna]   ruszanie si?
  128. [Sport]   rwanie do przodu
  129. [Sport]   sprint
  130.   sprint albo maraton
  131.   sprint b?d? maraton
  132.   sprint bądź maraton
  133. [Sport]   sprint lub maraton
  134.   sprint, maraton
  135. [Sport]   swojski jogging
  136.   sztafetowy albo marato?ski
  137.   sztafetowy albo maratoński
  138.   sztafetowy albo prze?ajowy
  139.   sztafetowy albo przełajowy
  140.   sztafetowy b?d? marato?ski
  141.   sztafetowy b?d? prze?ajowy
  142.   sztafetowy bądź maratoński
  143.   sztafetowy lub marato?ski
  144.   sztafetowy lub maratoński
  145.   sztafetowy lub prze?ajowy
  146.   sztafetowy lub przełajowy
  147. [Sport]   sztafetowy na bie?ni
  148.   sztafetowy w sporcie
  149. [Filozofia]   szwung
  150.   szybki ruch
  151.   szybkie przebieranie nogami
  152. [Sport]   szybszy od marszu
  153. [Prawo i polityka]   tok
  154. [Prawo i polityka]   tok danej sprawy
  155. [Historia]   tok wydarze?
  156.   trucht lub galop
  157. [Sport]   trucht, k?us
  158. [Sport]   trucht, k?us, galop, galopada, cwa?, karier, gonitwa, przebie?ka
  159.   wsteczny albo przez płotki
  160.   wsteczny bądź przez płotki
  161. [Technika]   wsteczny lub pierwszy
  162.   wsteczny lub przez p?otki
  163.   wsteczny lub przez płotki
  164.   wsteczny lub z przeszkodami
  165. [Technika]   wsteczny w aucie
  166. [Technika]   wsteczny w samochodzie
  167. [Pojazdy]   wsteczny, p?aski lub ja?owy
  168. [Technika]   wsteczny, rakieta inaczej
  169. [Sport]   z przeszkodami lub przez p?otki
  170. [Sport]   zjazdowy

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: