Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem biofizyka Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

biofizyka


  1. [Fizyka]   bada struktur? zwi?zków komórkowych oraz zachodz?ce w nich procesy
  2. [Edukacja]   jedna z dziedzin nauki
  3. [Medycyna]   nauka o fizycznych podstawach reakcji organizmów
  4. [Edukacja]   nauka o si?ach organicznych
  5. [Edukacja]   nauka wyja?niaj?ca budow? organizmów oraz ich przemiany za pomoc? praw fizyki;

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: