Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem blok Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

blok


  1. [Geografia]   ?om skalny
  2. [Literatura]   autor „Dwunastu”
  3. [Medycyna]   blok
  4. [Technika]   bry?a kamienna betonu
  5. [Geografia]   bry?a skalna
  6.   bryła skalna
  7. [Technika]   budynek du?y, wielopi?trowy, w powtarzalnych segmentach
  8. [Technika]   budynek na osiedlu
  9. [Technika]   budynek osiedlowy
  10. [Technika]   budynek, dom, wie?owiec, punktowiec, apartamentowiec
  11. [Technika]   ca?o??
  12. [Edukacja]   czekoladowy lub rysunkowy
  13. [Technika]   dom wielorodzinny
  14. [Technika]   du?a foremna bry?a kamienia
  15.   du?a, foremna bry?a betonu
  16. [Technika]   du?a, foremna bry?a kamienia, betonu
  17. [Gastronomia]   du?a, prostok?tna bry?a cha?wy
  18. [Technika]   du?y budynek mieszkalny
  19. [Technika]   du?y, wielopi?trowy budynek
  20. [Technika]   element blokady w urz?dzeniu nastawczym lub sygnalizacyjnym uruchamiany zdalnie z nastawni
  21. [Sport]   element gry w koszykówce
  22. [Prawo i polityka]   federacja, konfederacja, stronnictwo, kongres
  23.   foremna bry?a kamienna
  24. [Prawo i polityka]   formacja polityczna
  25. [Prawo i polityka]   forum, partia, obóz, ugrupowanie
  26. [Chemia]   fragment makrocz?steczki polimeru zawieraj?cy wiele jednostek konstytucyjnych
  27. [Technika]   galeriowiec, pekin, blokhauz, wielka p?yta
  28. [Technika]   gmach
  29. [Sport]   gra obronna przy siatce
  30.   gra obronna w siatkówce
  31. [Sport]   gra sportowa w siatkówce: gra obronna przy siatce polegaj?ca na wystawianiu r?k przez wszystkich graczy ponad siatk? w celu zatrzymania pi?ki uderzanej przez przeciwnika
  32.   jednolita masa, zwykle wi?kszych rozmiarów i wagi
  33. [Technika]   kamienny lub wi?zienny
  34.   kawał skały
  35. [Technika]   kluba, kr??ek z rowkiem na lin?
  36. [Prawo i polityka]   konfederacja
  37. [Prawo i polityka]   kongres
  38. [Technika]   korytarzowiec, mrówkowiec, mrowiskowiec, falowiec
  39. [Sport]   koszykarski budynek?
  40. [Technika]   kr??ek linowy
  41. [Prawo i polityka]   liga
  42. [Technika]   ma wiele pi?ter
  43. [Fizyka]   maszyna prosta
  44. [Technika]   maszyna prosta, urz?dzenie umo?liwiaj?ce podnoszenie ci??arów, kr??ek linowy,
  45.   mieszkalny lub rysunkowy
  46.   mieszkaniowy lub skalny
  47.   monolit, bry?a, cios, kawa?, od?am, ?om
  48. [Technika]   niejeden na osiedlu
  49.   np. rysunkowy
  50. [Technika]   obozowy barak
  51. [Sport]   obrona w siatkówce
  52. [Geografia]   osada le?na w woj. ?ódzkim, w powiecie radomszcza?skim, w gminie Dobryszyce
  53. [Technika]   osiedlowy dom
  54. [Prawo i polityka]   partia
  55. [Prawo i polityka]   partia polityczna
  56. [Technika]   pot??na bry?a
  57. [Sport]   rodzaj obrony w koszykówce
  58. [Technika]   rodzaj zeszytu
  59. [Edukacja]   rysunkowy
  60.   rysunkowy dla ucznia
  61. [Edukacja]   rysunkowy lub mieszkalny
  62.   skalny albo mieszkalny
  63.   skalny lub mieszkalny
  64. [Prawo i polityka]   sojusz pa?stw
  65. [Sport]   sparowanie ciosu przez karatek?
  66. [Sport]   startowy dla sprintera
  67. [Sport]   startowy, zajmowany przez zawodnika przed rozpocz?ciem wy?cigu
  68. [Prawo i polityka]   stronnictwo
  69. [Technika]   techniczny dla kre?larza
  70. [Sport]   tylko zwyci?zca mo?e go dotrzyma?
  71. [Prawo i polityka]   unia, alians, przymierze, sojusz, koalicja
  72. [Sport]   w siatkówce: gra obronna przy siatce, blokada, bloking
  73. [Technika]   wie?owiec
  74.   wie?owiec na osiedlu
  75. [Technika]   wielopi?trowy budynek
  76.   wielopiętrowy budynek
  77.   wielorodzinna bry?a
  78. [Technika]   wk?ad introligatorski, komplet sk?adek przygotowanych do po??czenia z ok?adk?
  79. [Technika]   wysoki budynek
  80. [Technika]   wysoki na osiedlu
  81. [Technika]   wysoko?ciowiec
  82. [Technika]   z klatkami dla ludzi
  83.   zas?ona pod siatk?
  84. [Technika]   zespó? dzia?ek budowlanych w mie?cie
  85.   zeszyt do rysowania
  86. [Edukacja]   zeszyt maj?cy okre?lone zastosowanie, w którym kartki s? przeznaczone do odrywania
  87. [Edukacja]   zeszyt, szkicownik
  88. [Prawo i polityka]   zgrupowanie, ruch, akcja, korporacja
  89. [Medycyna]   zniesienie przewodnictwa bod?ców powoduj?cych skurcze serca
  90. [Prawo i polityka]   zrzeszenie, liga, klub, front, ko?o
  91. [Technika]   zwarty zespó?
  92. [Prawo i polityka]   zwi?zek pa?stw, partii, ugrupowa? politycznych
  93. [Prawo i polityka]   zwi?zek stronnictw d???cych do jakiego? wspólnego celu
  94. [Prawo i polityka]   zwi?zek, organizacja, stowarzyszenie, zgromadzenie

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: