Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem blokada Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

blokada


  1.   ... dróg ,specjalno?? Samoobrony
  2.   akinezja, marazm, skostnienie
  3.   alcolock
  4. [Technika]   barykada
  5.   bezpiecznik, bezruch, klincz
  6. [Ekonomia]   embargo
  7.   izolacja jakiego? pa?stwa
  8. [Sport]   klincz
  9. [Wojsko]   kocio? w czasie wojny
  10.   martwota, martwy punkt
  11. [Medycyna]   metoda leczenia
  12. [Medycyna]   metoda leczenia polegaj?ca na wstrzykiwaniu ?rodków znieczulaj?cych
  13.   metoda walki z bólem
  14.   metoda znieczulenia
  15. [Medycyna]   metoda znieczulenia miejscowego
  16.   np. zapadka
  17. [Wojsko]   obl??enie wrogich si? w czasie wojny
  18. [Prawo i polityka]   obl??enie, okr??enie, embargo
  19. [Technika]   odci?cie dost?pu
  20. [Wojsko]   odizolowanie miasta i twierdzy w czasie wojny
  21.   odpowied? na ?ci?cie
  22. [Wojsko]   okr??enie wrogich si? w czasie wojny
  23. [Wojsko]   osaczenie wrogich si? w czasie wojny
  24. [Wojsko]   otoczenie wrogich si? w czasie wojny
  25. [Prawo i polityka]   policyjna na drodze
  26.   przeciwbólowy zabieg lekarski
  27.   rodzaj miejscowego znieczulenia
  28. [Pojazdy]   skrzyni biegów, zabezpieczenie w aucie
  29.   stabilizacja, stagnacja, statyczno??
  30. [Prawo i polityka]   system ?rodków zmierzaj?cych do izolacji jakiego? pa?stwa, obiektu, miasta, twierdzy itp w celu wymuszenia ust?pstw lub kapitulacji
  31. [Technika]   tarasuje ruch
  32. [Medycyna]   typ znieczulenia
  33.   unieruchomienie
  34. [Technika]   urz?dzenie blokuj?ce
  35.   utrudnienie dost?pu do czego?
  36. [Technika]   utrudnienie, wy??czenie, zamkni?cie
  37.   w siatkówce odpowied? na ?ci?cie
  38. [Technika]   wstawienie w sk?ad zecerski dowolnych czcionek dla zachowania miejsca na pó?niejsz? wstawk?
  39. [Medycyna]   wy??czenie czynno?ci nerwów przez znieczulenie
  40. [Prawo i polityka]   z?o?liwe utrudnienie
  41.   zabezpiecza auto przed kradzie??
  42.   zabezpieczeneie zamka
  43. [Technika]   zabezpieczenie urz?dzenia za pomoc? urz?dze? blokuj?cych
  44.   zabezpieczenie zamka
  45. [Medycyna]   zabieg leczniczy znieczulaj?cy
  46. [Prawo i polityka]   zablokowanie, izolacja
  47. [Technika]   zagrodzenie
  48. [Medycyna]   zahamowanie w psychice
  49.   zak?adana na kierownic?
  50. [Informatyka]   zakleszczenie, uk?ad dwóch procesów blokuj?cych wzajemnie zwoje zasoby
  51.   zakleszczenie, zamarcie
  52. [Technika]   zamkni?cie dost?pu
  53.   zamknięcie drogi przez policję
  54. [Technika]   zapobieganie niepo??danemu przebiegowi procesów w okre?lonym urz?dzeniu technicznym za pomoc? urz?dze? blokuj?cych
  55. [Technika]   zastawienie drogi
  56.   zastój, zastygni?cie
  57.   zatarasowanie drogi
  58.   zatarasowanie przejazdu
  59. [Technika]   zespó? urz?dze? do samoczynnego zamykania i zwalniania dróg przebiegu poci?gów
  60. [Technika]   zespó? urz?dze? mechanicznych uruchamiaj?cy zwrotnice, semafory i sygna?y
  61. [Medycyna]   znieczulenie miejscowe

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: