Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem car Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

car


  1. [Technika]   ... Ko?oko? - dzwon nad dzwonami
  2. [Historia]   ... Kołokoł
  3. [Historia]   ... Kołokoł, dzwon na Kremlu w Moskwie
  4.   Borys Godunow
  5.   Borys Godunow albo Iwan Gro?ny
  6.   Borys Godunow albo Iwan IV Gro?ny
  7.   Borys Godunow albvo Iwan Gro?ny
  8.   Borys Godunow b?d? Iwan Gro?ny
  9.   Borys Godunow lub Iwan Gro?ny
  10. [Historia]   Borys Godunow lub Iwan IV Gro?ny
  11. [Historia]   by? nim Iwan Gro?ny
  12. [Historia]   by? nim Miko?aj
  13.   by? nim Miko?aj Romanow
  14.   by? nim Piotr I
  15. [Historia]   by? nim Piotr I Wielki
  16.   był nim Borys Godunow
  17. [Botanika]   car-ziele
  18. [Historia]   cesarz Rosji
  19.   cesarz rosyjski
  20. [Botanika]   dawna ludowa nazwa podbia?u ?opianowego
  21. [Botanika]   dawna pospolita nazwa podbia?u ?opianowatego lub lepi??nika
  22. [Historia]   dawniej w?ada? Rosj?
  23.   dawny bu?garski lub serbski w?adca
  24.   dawny monarcha bu?garski
  25.   dawny monarcha Rosji
  26.   dawny w?adca Bu?garii
  27. [Historia]   dawny w?adca Rosji
  28. [Historia]   dawny w?adca rosyjski
  29. [Historia]   dawny w?adca Serbii
  30. [Historia]   dawny władca Bułgarii, Rosji
  31.   dawny władca Rosji
  32. [Historia]   Fiodor I
  33. [Skróty]   gwiazdozbiór Kil
  34. [Historia]   i Romanow, i Godunow
  35. [Historia]   imperator
  36. [Historia]   imperator dawnej Rosji
  37. [Historia]   Iwan Gro?ny
  38.   Iwan Gro?ny albo Borys Godunow
  39.   Iwan Gro?ny b?d? Borys Godunow
  40.   Iwan Gro?ny lub Borys Godunow
  41. [Historia]   Iwan Gro?ny lub Miko?aj II
  42. [Historia]   Iwan Gro?ny lub Piotr I
  43.   Iwan Groźny
  44. [Historia]   Iwan IV Gro?ny
  45. [Astronomia]   Kil, Carina, gwiazdozbiór nieba po?udniowego na Drodze Mlecznej
  46. [Historia]   król "Rosji"
  47.   mieszka? w Pa?acu Zimowym
  48.   Miko?aj II Romanow
  49. [Historia]   Miko?aj II, ofiara rewolucji pa?dziernikowej
  50.   Mikołaj II Romanow
  51. [Sport]   Mirosław (1960 - 2013), polski piłkarz
  52.   monarcha w daw. Rosji
  53.   monarcha w dawnej Rosji
  54. [Historia]   monarcha z Kremla
  55. [Historia]   np. Piotr I
  56. [Botanika]   odmiana wczesnej ?liwy
  57.   panowa? w dawnej Bu?garii
  58. [Historia]   Piotr I
  59. [Historia]   Piotr I Wielki
  60.   Piotr I Wielki na tronie
  61.   Piotr Wielki lub Iwan Gro?ny
  62. [Historia]   Puszka (armata) lub Kołokoł (dzwon)
  63. [Sztuka]   Puszka i Ka?ako?
  64.   Romanow na stolcu
  65.   Romanow na tronie
  66.   Romanow u w?adzy
  67. [Historia]   Rosj? rz?dzi?
  68. [Historia]   rosyjski imperator
  69.   rosyjski monarcha
  70. [Historia]   rosyjski w?adca
  71. [Historia]   rozkazywa? z Pa?acu Zimowego
  72. [Historia]   rz?dzi? dawn? Bu?gari?
  73. [Historia]   rz?dzi? dawn? Rosj?
  74.   rz?dzi? dawniej Bu?gari?
  75.   rz?dzi? dawniej Rosj?
  76. [Historia]   rz?dzi? dawniej w Rosji
  77. [Historia]   rz?dzi? Rosj?
  78. [Historia]   rz?dzi? w dawnej Rosji
  79. [Literatura]   Sa?tan, bohater rosyjskich legend ludowych
  80. [Historia]   Stanis?aw, 1882-1938, polityk, prawnik, g?ówny wspó?twórca konstytucji kwietniowej
  81.   Stefan Urosz IV Duszan
  82.   tytu? daw. w?adców Rosji
  83. [Historia]   tytu? dawnych w?adców Rosji
  84.   tytu? monarchy w dawnej Rosji
  85. [Historia]   tytu? monarszy w Rosji, Bu?garii i Serbii
  86. [Historia]   tytu? ojca Anastazji, ostatniej córki
  87. [Historia]   tytu? w?adców bu?garskich
  88.   tytu? w?adców Rosji
  89. [Historia]   tytu? w?adców Rosji, dawnych
  90. [Historia]   uratowany przez Susanina
  91.   w?ada? Bu?gari?
  92. [Historia]   w?ada? Rosj?
  93. [Historia]   w?ada? w ojczy?nie Szo?ochowa
  94. [Historia]   w?adca
  95. [Historia]   w?adca nad bojarami
  96. [Historia]   w?adca Rosji dawny
  97. [Prawo i polityka]   w?adca rosyjski, bu?garski lub serbski
  98. [Historia]   w?adca ze wschodu
  99. [Historia]   w?adca, który wydawa? ukazy
  100.   w?adca, wydaj?cy ukazy
  101. [Historia]   Wasyl IV Szujski
  102.   władca z rodu Romanowów
  103. [Historia]   wschodni imperator
  104.   wydawa? i ustanawia? ukazy
  105. [Historia]   wydawa? ukazy
  106. [Historia]   zasiada? na moskiewskim tronie

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: