Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem charyzma Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

charyzma


  1. [Religie]   ?arliwo?? religijna
  2. [Medycyna]   cecha silnej osobowo?ci
  3.   charyzmat , autorytet , czar , urok , charme
  4. [Prawo i polityka]   charyzmat, szczególne w?a?ciwo?ci przypisywane jednostce, rodz?ce i egzekwuj?ce jej autorytet u innych
  5.   dar porywania t?umów
  6.   emanuje ni? wielki przywódca
  7.   ma j? osoba ciesz?ca si? wielkim autorytetem
  8. [Religie]   obdarzenie szczególn? ?ask? bosk?
  9.   promieniowanie szczególnymi w?a?ciwo?ciami
  10. [Prawo i polityka]   przywódczy autorytet
  11. [Wojsko]   szczególne w?asno?ci przypisywane jednostce
  12.   znak wyró?niaj?cy

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: