Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem czop Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

czop


  1.   "korek" beczki
  2.   "p?pek" beczki
  3. [Technika]   "zapchajdziura"
  4. [Medycyna]   ... ropny w uchy?kach migda?ków (angina)
  5. [Zoologia]   ... zwyczajny, ryba s?odkowodna okoniokszta?tna
  6. [Technika]   cz??? przedmiotu wk?adana do pasuj?cego kszta?tem wg??bienia w innym
  7.   część wału lub osi
  8. [Technika]   element ??cz?cy w gnie?dzie
  9. [Film]   Ireneusz ur. 1969 w P?ocku) - polski aktor teatralny i filmowy.
  10. [Technika]   jakikolwiek przedmiot sto?kowatego kszta?tu
  11. [Matematyka]   ka?dy sto?kowaty przedmiot
  12. [Technika]   klin
  13.   ko?ek do szpuntowania beczki
  14. [Technika]   ko?ek do zatykania beczki
  15. [Technika]   ko?ek drewniany do ??czenia cz??ci w wyrobach drewnianych
  16. [Technika]   ko?ek zatykaj?cy otwór w beczce
  17. [Technika]   koniec belki lub deski umo?liwiaj?cy ??czenie cz??ci konstrukcji drewnianych
  18. [Technika]   korek
  19. [Technika]   korek kadzi
  20.   korek w balii
  21. [Technika]   korek w baryle
  22. [Technika]   kraniec belki albo deski umo?liwiaj?cy ??czenie cz??ci konstrukcji drewnianych
  23. [Technika]   kraniec belki b?d? deski umo?liwiaj?cy ??czenie cz??ci konstrukcji drewnianych
  24. [Technika]   kraniec belki lub deski umo?liwiaj?cy ??czenie cz??ci konstrukcji drewnianych
  25. [Zoologia]   kuzyn okonia, ?yje w dorzeczu Dunaju i Dniestrze
  26. [Geografia]   miasto na Ukrainie, w dol. Cisy
  27. [Technika]   otwór w beczce zatyka
  28. [Technika]   rodzaj zatyczki w beczce
  29. [Zoologia]   ryba z rodziny okoniowatych
  30. [Technika]   sto?ek , czopek , za?lepka
  31. [Medycyna]   sto?ek ropny migda?ków podczas anginy
  32. [Medycyna]   sto?ek ropny w uchy?kach migda?ków podczas anginy
  33.   sto?kowa zatyczka
  34.   sto?kowata zatyczka
  35.   sto?kowata zatyczka beczki
  36. [Technika]   sto?kowy ko?ek
  37.   stożkowata zatyczka
  38.   stożkowata zatyczka beczki
  39. [Technika]   szpunt
  40. [Technika]   szpunt beczki
  41.   szpunt przy beczce
  42. [Technika]   szpunt w beczce
  43. [Technika]   szpunt, zatyczka
  44.   szpunt, zatyczka beczki
  45. [Technika]   tybel
  46. [Technika]   wtykany w bek?
  47. [Żeglarstwo]   wyst?p pi?ty masztu
  48.   zamknięcie beczki z piwem
  49.   zamyka otwór w beczce
  50. [Technika]   zatyczka
  51. [Technika]   zatyczka anta?a
  52. [Gastronomia]   zatyczka anta?ka
  53.   zatyczka antałka
  54. [Gastronomia]   zatyczka beczki
  55.   zatyczka beczki, szpunt
  56. [Technika]   zatyczka drewnianej beczki, szpunt
  57. [Technika]   zatyczka kadzi
  58.   zatyczka kadzi albo beczki
  59. [Technika]   zatyczka kadzi b?d? beczki
  60.   zatyczka kadzi lub beczki
  61.   zatyczka kadzi, beczki
  62.   zatyczka podobna do sto?ka
  63. [Gastronomia]   zatyczka sto?kowa do butelki
  64.   zatyczka w beczce
  65. [Technika]   zatyczka w kszta?cie sto?ka
  66.   zatyczka, szpunt
  67.   zatyka anta?
  68.   zatyka antałek
  69. [Technika]   zatyka beczk?
  70.   zatyka beczkę, czop
  71.   zatyka otwór w beczce
  72. [Technika]   zawór

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: