Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem dekada Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

dekada


  1. [Literatura]   "Przerwana ...", wywiad rzeka z Edwardem Gierkiem
  2.   1/3 czerwca
  3.   1/3 miesiąca
  4. [Geografia]   10 dni
  5.   10-dniowy okres
  6.   dwa pi?ciolecia
  7. [Geografia]   dziesi?? dni
  8.   dziesi?? dni albo dziesi?? lat
  9.   dziesi?? dni b?d? dziesi?? lat
  10.   dziesi?? dni lub dziesi?? lat
  11.   dziesi?? lat albo dziesi?? dni
  12.   dziesi?? lat b?d? dziesi?? dni
  13.   dziesi?? lat lub dziesi?? dni
  14. [Geografia]   dziesi?? na przyk?ad dni
  15.   dziesi?ciodniowy okres
  16. [Geografia]   dziesi?ciolecie
  17.   dziesięć dni albo dziesięć lat
  18.   dziesięć dni bądź dziesięć lat
  19.   dziesięć dni lub dziesięć lat
  20.   dziesięć lat albo dziesięć dni
  21.   dziesięć lat bądź dziesięć dni
  22.   dziesięć lat lub dziesięć dni
  23.   jedna trzecia miesiąca
  24.   np. dziesi?ciolecie
  25. [Geografia]   okres 10 dni
  26. [Geografia]   okres dziesi?ciu dni
  27. [Geografia]   okres dziesi?ciu dni, tygodni, miesi?cy lub lat
  28.   okres dziesięciu dni
  29.   okres dziesięciu lat
  30.   pi?ciolecie razy dwa
  31.   ponad tydzie?
  32. [Geografia]   rzadziej - okres dziesi?ciu tygodni albo miesi?cy
  33.   trzecia cz??? czerwca
  34. [Historia]   w rewolucyjnym kalendarzu francuskim cz??? miesi?ca, 10 dni
  35. [Geografia]   wi?cej ni? tydzie?
  36.   wi?ksza od oktawy

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: