Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem dekret Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

dekret


  1. [Prawo i polityka]   akt pozaparlamentarny
  2. [Prawo i polityka]   akt prawny
  3. [Prawo i polityka]   akt prawny maj?cy moc ustawy, wydawany przez organ inny ni? parlament
  4. [Prawo i polityka]   akt prawny maj?cy moc ustawy,wydawany przez prezydenta,rz?d
  5. [Historia]   akt prawny wydawany samodzielnie przez króla (XV-XVIw)
  6.   akt prezydenta
  7. [Prawo i polityka]   akt z moc? ustawy
  8. [Prawo i polityka]   dawn. postanowienie, wyrok s?du
  9. [Historia]   historycznie; ukaz
  10. [Prawo i polityka]   ma moc ustawy
  11. [Prawo i polityka]   nieparlamentarny akt
  12. [Religie]   papieski dotycz?cy spraw mniejszej wagi - brewe
  13. [Prawo i polityka]   prezydencka ustawa
  14. [Prawo i polityka]   rozporz?dzenie , zarz?dzenie
  15. [Prawo i polityka]   rozporz?dzenie cesarza
  16.   rz?dowy akt prawny
  17.   ustawa prezydenta
  18. [Historia]   w dawnej Polsce: wyrok s?du lub akt normatywny wydany przez króla
  19. [Prawo i polityka]   zarz?dzenie króla
  20. [Prawo i polityka]   zarz?dzenie w?adzy zako?czone mistrzem w ryciu

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: