Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem depresja Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

depresja


  1. [Medycyna]   (czarna) melancholia
  2. [Medycyna]   apatia
  3. [Medycyna]   chorobliwe przygn?bienie
  4. [Medycyna]   chorobliwe, głębokie i długotrwałe przygnębienie
  5. [Medycyna]   do?ek psychiczny
  6. [Ekonomia]   faza cyklu koniunkturalnego
  7.   faza cyklu koniunkturalnego następująca po recesji lub kryzysie
  8. [Medycyna]   g??boki smutek, przygn?bienie i rezygnacja
  9. [Geografia]   ni? barometryczny
  10.   niski stan ducha
  11. [Medycyna]   obni?enie nastroju
  12. [Geografia]   obszar leżący poniżej poziomu morza
  13. [Geografia]   obszar obniżonego ciśnienia atmosferycznego
  14. [Geografia]   obszar po?o?ony poni?ej poziomu morza
  15. [Ekonomia]   okres ma?ego popytu na towary
  16. [Medycyna]   osowia?o??, do?ek psychiczny
  17. [Medycyna]   prowadzi do zoboj?tnienia, uczucia pustki
  18.   przygn?biaj?cy teren
  19. [Geografia]   przygn?bienie gdzie? w terenie
  20.   przygn?bienie w terenie
  21.   rozprz??enie duchowe
  22. [Medycyna]   splin, chandra
  23. [Medycyna]   stan przygn?bienia
  24. [Medycyna]   stan przygn?bienia, zniech?cenia
  25. [Medycyna]   za?amanie nerwowe
  26. [Medycyna]   zasmucenie, zgn?bienie
  27. [Geografia]   zniech?caj?co-przygn?biaj?ce po?o?enie terenu
  28. [Medycyna]   zniech?cenie, za?amanie
  29. [Medycyna]   zoboj?tnienie, rezygnacja
  30. [Medycyna]   zwolnienie aktywno?ci psych. i ruchowej, wyst?puj?ce w psychozach

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: