Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem derywacja Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

derywacja


  1.   boczne odchylenie toru pocisku
  2. [Technika]   k?t znoszenia
  3. [Wojsko]   odchylenie toru wiruj?cego pocisku
  4. [Edukacja]   tworzenie wyrazów pochodnych od innych, podstawowych
  5. [Edukacja]   tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazu podstawowego
  6.   w gramatyce generatywnej: rozwijanie zdania
  7. [Filozofia]   w socjologii - pozalogiczne uzasadnienia ludzkiego dzia?ania
  8. [Wojsko]   zboczenie, znoszenie, odchylenie toru pocisku
  9. [Technika]   znoszenie samolotu lub innego obiektu latającego z wyznaczonej trasy pod wpływem wiatru
  10. [Technika]   znoszenie statku powietrznego, wodnego lub pocisku wywo?ane cyrkulacj?

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: