Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem destabilizacja Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

destabilizacja


  1.   anarchizacja , zachwianie porz?dku
  2.   brak stabilizacji , wzloty i upadki
  3.   naruszenie stanu równowagi
  4.   nierównowaga , kapry?no?? , niesta?o??
  5.   p?ynno?? , rozprz??enie , rozpr??enie
  6. [Technika]   rozchwianie
  7.   rozchybotanie , chybotliwo?? , hu?tawka
  8.   rozstrój , fluktuacja , chwiejno??
  9.   utrata stanu pewno?ci, trwa?o?ci
  10.   zachwianie
  11. [Ekonomia]   zak?ócenie spokojnego rozwoju

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: