Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem diploid Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

diploid


  1. [Medycyna]   komórka zawieraj?ca po dwa chromosomy danego typu
  2. [Zoologia]   organizm diploidalny
  3.   organizm o podwójnej liczbie chromosomów w jądrach komórek somatycznych
  4. [Zoologia]   osobnik maj?cy podwójny podst. zespó? chromosomów
  5. [Medycyna]   osobnik zawieraj?cy w komórkach somatycznych normaln? liczb? chromosomów
  6. [Zoologia]   osobnik, w którego komórkach somatycznych wyst?puje podwójna liczba chromosomów

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: