Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem dystorsja Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

dystorsja


  1. [Medycyna]   rozci?gni?cie lu naderwanie torebki stawowej i wi?zade?
  2. [Medycyna]   skr?cenie stawu
  3. [Fizyka]   w optyce: wykrzywienie, wypaczenie linii poziomych i pionowych pod wp?ywem za?amania si? promieni s?onecznych
  4. [Fizyka]   wada uk?adu optycznego
  5. [Technika]   wypaczenie obrazu w soczewce fotograficznej

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: