Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem ekipa Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

ekipa


  1.   ...ratownicza
  2.   ...ratownicza, poszukuje zaginionych
  3. [Film]   anga?owana do zdj?? filmowych
  4.   angażowana do zdjęć filmowych
  5.   archeologów albo dziennikarzy
  6.   archeologów b?d? dziennikarzy
  7.   archeologów bądź dziennikarzy
  8.   archeologów lub dziennikarzy
  9.   brygada budowlana
  10.   brygada remontowa lub zespó? filmowców
  11.   brygada remontowa lub zespół filmowców
  12.   brygada remontowa.
  13. [Technika]   brygada z?o?ona z fachowców
  14.   brygada złożona z fachowców
  15.   brygada, dru?yna
  16.   brygada, drużyna
  17.   brygada, zespół
  18.   budowlana albo filmowa
  19.   budowlana albo remontowa
  20.   budowlana b?d? remontowa
  21.   budowlana bądź filmowa
  22.   budowlana bądź remontowa
  23.   budowlana lub filmowa
  24.   budowlana lub remontowa
  25. [Film]   czeka na klapsa
  26. [Ekonomia]   dobrany zespó? ludzi
  27.   dobrany zespół ludzi
  28. [Prawo i polityka]   dochodzeniowa
  29.   dochodzeniowa albo zdjęciowa
  30.   dochodzeniowa bądź zdjęciowa
  31.   dochodzeniowa lub zdj?ciowa
  32.   dochodzeniowa lub zdjęciowa
  33. [Sport]   dru?yna
  34.   dru?yna sportowa, kadra
  35.   dru?yna, brygada
  36. [Sport]   dru?yna, kompania
  37. [Sport]   dru?yna, zespó?
  38.   dru?yna, zespó? ludzi
  39.   dru?yna, zespó? ludzki
  40.   drużyna
  41.   drużyna sportowa, kadra
  42.   drużyna, grupa ludzi
  43. [Sport]   drużyna, team
  44.   drużyna, załoga
  45.   drużyna, zespół
  46.   dziennikarzy albo archeologów
  47.   dziennikarzy b?d? archeologów
  48.   dziennikarzy bądź archeologów
  49.   dziennikarzy lub archeologów
  50. [Film]   film, w którym Janusz Gajos wyst?puje jako Henryk Nowasz, by?y premier
  51.   filmowa albo budowlana
  52.   filmowa albo remontowa
  53.   filmowa albo rz?dowa
  54.   filmowa albo rządowa
  55.   filmowa albo sportowa
  56.   filmowa b?d? remontowa
  57.   filmowa b?d? rz?dowa
  58.   filmowa b?d? sportowa
  59.   filmowa bądź budowlana
  60.   filmowa bądź remontowa
  61.   filmowa bądź rządowa
  62.   filmowa bądź sportowa
  63. [Film]   filmowa brygada
  64.   filmowa lub budowlana
  65.   filmowa lub remontowa
  66.   filmowa lub rz?dowa
  67.   filmowa lub rządowa
  68.   filmowa lub sportowa
  69. [Sport]   filmowa, sportowa
  70. [Film]   filmowcy na planie
  71. [Edukacja]   grupa archeologów
  72. [Technika]   grupa fachowców
  73.   grupa fachowców albo filmowców
  74.   grupa fachowców b?d? filmowców
  75.   grupa fachowców bądź filmowców
  76.   grupa fachowców lub filmowców
  77.   grupa filmowa do zdjęć gotowa
  78. [Prawo i polityka]   grupa filmowa lub rz?dz?ca
  79. [Film]   grupa filmowców
  80.   grupa filmowców albo fachowców
  81.   grupa filmowców b?d? fachowców
  82.   grupa filmowców bądź fachowców
  83.   grupa filmowców lub fachowców
  84.   grupa ludzi
  85.   grupa ludzi, drużyna
  86.   grupa monterów
  87. [Edukacja]   grupa naukowców
  88.   grupa ratowników
  89. [Technika]   grupa remontowa
  90.   grupa robocza
  91.   grupa speców
  92.   grupa sportowców
  93.   grupa sportowców na zawodach
  94.   grupa, zespół archeologów
  95.   kadra, personel
  96.   kolarska albo rządowa
  97.   kolarska bądź rządowa
  98.   kolarska lub rządowa
  99.   kolektyw
  100. [Technika]   ma do wykonania zadanie
  101.   może być sportowa lub remontowa
  102. [Prawo i polityka]   niezb?dna, by zrobi? rz?d
  103. [Medycyna]   np. ratunkowa lub sportowa
  104.   np. rz?dowa
  105.   oni, pierwsza brygada
  106. [Ekonomia]   personel, obs?uga
  107.   ratownicza lub naukowa
  108. [Technika]   ratownicza wyrusza do akcji
  109.   ratunkowa albo sportowa
  110.   ratunkowa bądź sportowa
  111.   ratunkowa lub sportowa
  112.   remontowa - wchodzi z robot?
  113. [Technika]   remontowa - wchodzi z robotą
  114.   remontowa albo budowlana
  115.   remontowa albo filmowa
  116.   remontowa albo ratunkowa
  117.   remontowa albo rz?dz?ca
  118.   remontowa albo sportowa
  119.   remontowa b?d? budowlana
  120.   remontowa b?d? rz?dz?ca
  121.   remontowa b?d? sportowa
  122.   remontowa bądź budowlana
  123.   remontowa bądź filmowa
  124. [Technika]   remontowa grupa
  125.   remontowa grupa fachowców
  126.   remontowa lub budowlana
  127.   remontowa lub filmowa
  128.   remontowa lub ratunkowa
  129.   remontowa lub rz?dz?ca
  130.   remontowa lub sportowa
  131. [Sport]   reprezentacja narodowa
  132.   rz?dowa albo filmowa
  133.   rz?dowa b?d? filmowa
  134.   rz?dowa lub filmowa
  135.   rz?dz?ca albo remontowa
  136.   rz?dz?ca b?d? remontowa
  137.   rz?dz?ca lub remontowa
  138.   rządowa albo filmowa
  139.   rządowa albo kolarska
  140.   rządowa bądź filmowa
  141.   rządowa bądź kolarska
  142.   rządowa lub filmowa
  143.   rządowa lub kolarska
  144.   sportowa albo filmowa
  145.   sportowa albo ratunkowa
  146.   sportowa b?d? filmowa
  147.   sportowa bądź filmowa
  148.   sportowa bądź ratunkowa
  149.   sportowa lub filmowa
  150.   sportowa lub ratunkowa
  151. [Sport]   sportowa lub remontowa
  152.   team, dru?yna
  153.   team, drużyna
  154. [Film]   wszyscy ludzie re?ysera
  155. [Sport]   wyprawa
  156. [Technika]   za?oga
  157.   załoga
  158.   załoga, drużyna
  159.   zdjęciowa albo dochodzeniowa
  160.   zdjęciowa bądź dochodzeniowa
  161.   zdjęciowa lub dochodzeniowa
  162.   zespó?
  163.   zespó? dzia?aj?cy wespó?
  164. [Film]   zespó? dziennikarzy
  165. [Technika]   zespó? fachowców
  166. [Film]   zespó? filmowców
  167.   zespó? ludzi
  168.   zespó? ludzi dru?yna
  169.   zespó? ludzi maj?cy do wykonania okre?lone zadanie
  170.   zespó? ludzi, dru?yna
  171.   zespó? naukowców
  172.   zespó? p?etwonurków
  173.   zespó? pracowników
  174. [Ekonomia]   zespó? przy robocie
  175. [Medycyna]   zespó? ratowników
  176.   zespó? remontowo-budowlany
  177. [Ekonomia]   zespó?, brygada
  178.   zespó?, dru?yna
  179.   zespó?, kompania
  180.   zespół filmowców
  181.   zespół ludzi
  182.   zespół ludzi, drużyna
  183.   zespół ratowników
  184.   zespół remontowo-budowlany
  185.   zespół specjalistów
  186.   zespół z konkretnym zadaniem
  187.   zespół z misją
  188.   zespół, brygada
  189.   zespół, drużyna
  190.   zespół, załoga
  191.   zgrana dru?yna
  192.   zgrana drużyna
  193.   zgrana grupa pracowników

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: