Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem ekstrakcja Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

ekstrakcja


  1.   dawn. pochodzenie
  2. [Chemia]   rozdzielanie sta?ej lub ciek?ej mieszaniny za pomoc? rozpuszczalnika, w którym mieszaniny maj? niejednakow? rozpuszczalno??
  3. [Medycyna]   usuni?cie z?ba
  4. [Medycyna]   usuwanie zęba lub soczewki oka
  5. [Medycyna]   wyci?ganie, wyrywanie, wyj?cie np.z?ba, soczewki, p?odu
  6.   wydobywanie, wyci?ganie
  7. [Technika]   wyodr?bnianie lub usuwanie
  8. [Chemia]   wyodrębnianie określonych składników mieszanin za pomocą rozpuszczalników
  9. [Medycyna]   wyrwanie z?ba

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: