Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem elastyna Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

elastyna


  1. [Medycyna]   bia?ko nadaj?ce spr??ysto?? ?ci?gnom i wi?zad?om
  2. [Medycyna]   bia?ko strukturalne o budowie w?ókienkowej z grupy skleroprotein
  3. [Chemia]   bia?ko, sk?adnik kosmetyków
  4. [Medycyna]   białko wchodzące w skład włókien sprężystych tkanki łącznej
  5. [Medycyna]   biogenne bia?ko wyst?puj?ce m.in. w skórze
  6. [Medycyna]   g?ówny sk?adnik ?ci?gien, wi?zade?, tkanki p?ucnej
  7. [Medycyna]   hydrofobowe białko strukturalne o budowie fibrylarnej, które występuje w tkance łącznej
  8. [Medycyna]   nadaje elastyczno?? ?ci?gnom i wi?zad?om
  9. [Medycyna]   z kolagenem jest podstawowym sk?adnikiem w?óknistej tkanki ??cznej
  10. [Medycyna]   zapewnia skórze odpowiedni? elastyczno?? i rozci?gliwo??

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: