Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem elektrowóz Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gości



Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

elektrowóz


  1.   ci?gnie lub popycha wagony
  2. [Technika]   ci?gnie wagony
  3.   ci?gnie wiele wagonów
  4.   ciągnie wagony
  5.   ciągnie wiele wagonów
  6.   elektryczna lokomotywa
  7.   lokomotywa elektryczna
  8. [Pojazdy]   lokomotywa na baterie
  9. [Pojazdy]   lokomotywa na pr?d
  10.   lokomotywa na prąd
  11.   lokomotywa nap?dzana pr?dem
  12. [Pojazdy]   lokomotywa napędzana silnikiem zasilanym prądem elektrycznym
  13.   lokomotywa pod pr?dem
  14. [Technika]   lokomotywa z pantografami
  15. [Technika]   lokomotywa z silnikiem elektrycznym,
  16.   lokomotywa zasilana pr?dem elektrycznym
  17. [Pojazdy]   lokomotywa, która nie kopci
  18. [Technika]   pot. lokomotywa elektryczna
  19. [Pojazdy]   transport z pr?dem
  20. [Pojazdy]   typ lokomotywy
  21.   w?ród lokomotyw
  22.   wśród lokomotyw

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: