Formularz zgłoszeniowy problemu z hasłem elektrownia Słownika Krzyżówki Info


Słownik Krzyżówki Info | Gry słowne | Słownik Scrabble i Literaki | Księga gościPoniższy formularz umożliwia zgłoszenie administratorowi wszelkich zauważonych przez Państwa błędów i nieścisłości w bazie haseł. Dbając o wysoką jakość gromadzonych w Słowniku Krzyżówki Info danych stworzyliśmy narzędzie umożliwiające w szybki i łatwy sposób zgłaszanie wszelkich problemów z prezentowanymi hasłami. Wysoka jakość zgromadzonych danych będzie wpływać na wyniki wyszukiwania a także na komfort zabawy z naszymi aktualnymi oraz przyszłymi grami i zabawami słownymi.

elektrownia


  1. [Technika]   .... geotermiczna
  2. [Technika]   .... geotermiczna, zakład przetwarzający energię cieplną wnętrza Ziemi
  3. [Geografia]   osada w woj. lubuskim, w pow. mi?dzyrzeckim, w gm. Bledzew
  4. [Technika]   wodna, wiatrowa, atomowa
  5. [Technika]   zak?ad wytwarzaj?cy energi? elektryczn? z ró?nych form energii pierwotnej
  6. [Technika]   zak?ad wytwarzaj?cy pr?d
  7. [Ekonomia]   zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną

Błąd ortograficzny w haśle
Błąd literowy w haśle
Błąd literowy w opisie
Błąd ortograficzny w opisie
Nieścisłość definicji z hasłem
Nieścisłość definicji z dziedziną
Podaj wynik operacji 2*3

Komentarz: